Tema

Lokala initiativ skapar ett hållbart och energismart Hökarängen

En rapport från Stockholm Environment Institute visar hur lokala initiativ kan bidra till hållbara livsstilar och ett energisnålt samhälle. Investeringar i Stockholmshems fastigheter i Hökarängen har minskat värmeenergiförbrukningen med 32 procent per kvadratmeter.Rapporten Hållbara Hökarängens fördjupade miljösatsning presenterades 30 juni i Almedalen.

Miljö & klimat

Har Europa råd att säga nej till genteknik?

För att mätta nio miljarder människor behöver vi producera nästan dubbelt så mycket mat och foder på en lika stor yta mark som vi har idag. För att klara det behöver vi resurseffektiva grödor som använder mark, vatten, näring och energi optimalt, och det kan dagens genteknik lösa. Stockholm Environment Institute (SEI) har släppt rapporten “På väg mot 9 miljarder” .

Samhälle & kultur