Tema

Många svenska forskare till Antarktis

Det tjugotal svenska forskare som under Antarktissommaren ska arbeta på kontinenten har nu börjat lämna Sverige. Under säsongen 2007/08 innehåller det svenska antarktiska forskningsprogrammet aktiviteter på flera platser, genomgående i internationella samarbeten: en japansk-svenskt bandvagnstravers korsar inlandsisen under tre månader för att samla klimatdata, forskare från Institutet för rymdfysik kommer att jobba med atmosfärsfysik vid den finska stationen Aboa och det internationella partikelfysikprojektet IceCube fortsätter att leta efter neutriner djupt ner i isen på Sydpolen.

Natur & teknik

Polarforskningsexpedition i Arktis outforskade områden har fått unika data

Polarforskningsexpeditionen LOMROG (Lomonosov Ridge off Greenland) har samlat in forskningsdata från områden i Arktis där inga ytgående fartyg tidigare varit. Vetenskapliga undersökningar inom maringeologi, geofysik, oceanografi och marinkemi har framgångsrikt kunnat genomföras från den svenska isbrytaren Oden. Den ryska isbrytaren 50 let Pobedy har hittills bistått med ovärderlig assistans i den svåra isen.

Natur & teknik

Unga tävlar om resa till Arktis

Med hjälp av över trehundra kemilärare uppmanas gymnasieeleverna runt om i landet att tävla om en resa till Arktis. Polartrakterna har en oerhört stor betydelse för bland annat vår kunskap om klimatförändringarna. I dagarna har landets kemilärare fått information om tävlingen med en förhoppning om att de ska inspirera sina elever att delta. Gymnasieelever uppmanas att delta med ett projektarbete inriktat mot miljökemi som tema. Vinnarna får ett helt unikt pris.

Natur & teknik

Svensk-dansk expedition ska utforska havsbotten i Arktis

Söndag 12 augusti går isbrytaren Oden från Tromsö till Arktis med svenska och danska forskare ombord. Den aktuella polarforskningsexpeditionen, LOMROG (Lomonosov Ridge Off Greenland), kommer att kartlägga havsbotten och vattenmassorna norr om Grönland med hjälp av ett avancerat flerstråligt 3D-ekolod, seismik och provtagning av sediment och vatten. Expeditionen är en del av det Internationella polaråret 2007-2008 (IPY) och det danska kontinentalsockelprojektet.

Natur & teknik

Fjärrstyrda robotar letar liv i varma källor i Arktis

Söndag 1 juli startar den 40 dagar långa polarforskningsexpeditionen AGAVE (Arctic Gakkel Vents Expedition), där man ska undersöka de varma utlopp från jordens inre, och bl.a. leta efter nya arter på 2-5000 meters djup under isen i Arktiska oceanen. Expeditionen med den svenska isbrytaren Oden utgår från Svalbard, och proverna ska tas med hjälp av tre nyutvecklade obemannade undervattensfarkoster med robotar, som fjärrstyrs genom den arktiska havsisen.

Natur & teknik

Avfärd för svenska Antarktisprogrammet SWEDARP 200607

Torsdag 2-söndag 5 november reser de första expeditionsdeltagarna i vinterns svenska Antarktisexpediton,SWEDARP 2006/07, från Arlanda till Kapstaden. Därifrån flyger de vidare till Antarktis och den svenska stationen Wasa. De är först ut bland de 26 svenskar som deltar i olika forskningsprojekt i Antarktis i vinter. Forskningsprogrammet visar denna säsong en stor vetenskaplig och logistisk mångfald, går både på höjden och djupet och arbetar i vatten, is och luft.

Natur & teknik

Polarexpeditionen Beringia 2005 har startat

Idag tisdag vid lunchtid avgick isbrytaren Oden från Rivöfjorden utanför Göteborg. Det var startskottet på sommarens svenska polarexpedition Beringia 2005, som samlar 119 svenska och internationella forskare i 27 forskningsprojekt och organiseras av Polarforskningssekretariatet. Expeditionen pågår på ett flertal platser i Arktis under resten av sommaren och isbrytaren Oden väntas inte tillbaka till Sverige förrän en bit in i oktober.

Natur & teknik

Deciphering Arctic climate puzzles – New findings from the Arctic Coring Expedition

An international team of scientists are currently evaluating sediment cores collected during the Arctic Coring Expedition, ACEX, conducted under the auspices of the Integrated Ocean Drilling Program (IODP). ACEX , conducted in August and September this year, is an exploration success story. At a press conference in the University of Bremen, Germany, today (16 November 2004) the co-chief scientists of the expedition described the first results from this expedition.

Natur & teknik