Tema

Svensk Antarktisexpedition undersöker inlandsisens historia

Södra halvklotets sommar är den mest hektiska tidpunkten på året för polarforskning i Antarktis. Årets Antarktissäsongen inom forskningsprogrammet SWEDARP 2016/17 startar 15 december och består av två delar: underhållsarbete på forskningsstationen Wasa och undersökningar av antarktiska berg för att förstå hur klimatvariationer påverkar inlandsisen.

Miljö & klimatNatur & teknik

Fynd visar Antarktis äldsta landlevande däggdjur

I en artikel i forskningstidskriften Palaeontology presenteras nya fossilfynd av de äldsta antarktiska landlevande däggdjur som hittills hittats. Fynden visar att det fanns sydamerikanska hovdjur i Antarktis under den geologiska epoken paleocen (65–57 miljoner år sedan) och att de redan under tidig eocen (57–35 miljoner år sedan) var inhemska.

Natur & teknik

Halvtid för polarforskningsexpedition

Första etappen av den internationella polarforskningsexpeditionen SWERUS-C3 närmar sig sitt slut. I början av veckan beräknas expeditionen vara i Barrow, Alaska, för byte av forskare och besättning. Nu inleds andra etappen som har temat Från varmare hav och krympande havsis till utsläpp av växthusgaser.

Samhälle & kultur

Atmosfärforskare från Kiruna återvänder till Antarktis

Den 9 november reser två svenska forskare från Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna till Kapstaden, och därifrån vidare till Antarktis. De ska under två månader arbeta inom det atmosfärfysiska projektet MARA (Moveable Atmospheric Radar for Antarctica). Expeditionen är en del av det svenska Antarktisforskningsprogrammet SWEDARP 2012/13 och genomförs i samarbete med Norsk Polarinstitutt.

Natur & teknik

Isbrytaren Oden till Antarktis igen!

En grupp med internationella forskare, en lärare och en konstnär lämnar Punta Arenas i södra Chile på onsdag ombord på isbrytaren Oden. Antarktisexpeditionen SWEDARP 2007/08 Oden Southern Ocean genomförs av Polarforskningssekretariatet i samarbete med den amerikanska forsknings­finansiären National Science Foundation och Sjöfartsverket.

Natur & teknik