Tema

Nyheter om forskning från Örebro universitet

Metoden ska avslöja samband mellan tarmbakterier och sjukdomar

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ska få robotar att passa in

Redan i dag finns robotar på sjukhus, skolor, affärer och i våra hem. Men för att robotar ska fungera optimalt i samspel med människor måste de kunna anpassa sig till förändringar i miljön. Datavetaren Tomasz Kucner har tagit fram en datadriven modell, som gör att robotar lättare kan smälta in i olika miljöer.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet