Tema

Nyheter om forskning från Örebro universitet

KBT vid underlivssmärta väcker hopp

En av fem kvinnor får ont när de har sex. Underlivssmärtan har ingen medicinsk förklaring och många har inte fått en diagnos. I en studie vid Örebro universitet får kvinnor delta i KBT-behandling tillsammans med sin partner. Målet är att förändra beteenden, tankar och känslor kring smärtan för att på sikt minska smärtan och öka funktionen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Metoden ska avslöja samband mellan tarmbakterier och sjukdomar

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Ska få robotar att passa in

Redan i dag finns robotar på sjukhus, skolor, affärer och i våra hem. Men för att robotar ska fungera optimalt i samspel med människor måste de kunna anpassa sig till förändringar i miljön. Datavetaren Tomasz Kucner har tagit fram en datadriven modell, som gör att robotar lättare kan smälta in i olika miljöer.

Natur & teknikSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet