Tema

Nyheter om forskning från Örebro universitet

Viktigt att följa upp efter graviditetsdiabetes

Kvinnor med graviditetsdiabetes har en ökad risk för komplikationer under graviditet och förlossning. Men det är även viktigt med uppföljning efteråt för forskning visar att det finns en ökad risk för allvarlig hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
– Risken för komplikation hos barnet är förhöjd hos både kvinnor med graviditetsdiabetes och övervikt, säger Karin Hildén, specialistläkare på kvinnokliniken vid Örebro Universitet, som efterlyser rutiner i vården för uppföljning av kvinnor som haft graviditetsdiabetes.

Hälsa & medicin

Sökning efter fler skadliga ämnen i dammet

Det finns skadliga ämnen i dammet där hemma. Nu ska forskare i Örebro leta efter nya kemikalier som innehåller brom, fluor och klor.
– Teorin är att det finns många kemikalier som innehåller brom, fluor och klor som vi inte känner till, säger kemisten Jakob Gustavsson.

Miljö & klimat

Kostfiber kan bli broms för typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes-patienter har färre bakterier som gör smörsyra i tarmen. Nu ska forskare undersöka hur kostfiber kan stimulera tillväxten av sådana bakterier – i tjocktarmen hos personer som är i förstadiet till sjukdomen. Visionen är livsmedel som hindrar sjukdomen innan den bryter ut.

Hälsa & medicin

KBT vid underlivssmärta väcker hopp

En av fem kvinnor får ont när de har sex. Underlivssmärtan har ingen medicinsk förklaring och många har inte fått en diagnos. I en studie vid Örebro universitet får kvinnor delta i KBT-behandling tillsammans med sin partner. Målet är att förändra beteenden, tankar och känslor kring smärtan för att på sikt minska smärtan och öka funktionen.

Hälsa & medicin

Metoden ska avslöja samband mellan tarmbakterier och sjukdomar

Forskare vid Örebro universitet har, tillsammans med forskare i Danmark, utvecklat en metod för studier av hur ämnesomsättningen hos mag-och tarm bakterier påverkar vår hälsa.
– Vi försöker hitta biomarkörer som kan användas vid diagnos av olika sjukdomar mycket tidigare än i dag, säger Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin

Ska få robotar att passa in

Redan i dag finns robotar på sjukhus, skolor, affärer och i våra hem. Men för att robotar ska fungera optimalt i samspel med människor måste de kunna anpassa sig till förändringar i miljön. Datavetaren Tomasz Kucner har tagit fram en datadriven modell, som gör att robotar lättare kan smälta in i olika miljöer.

Natur & teknikSamhälle & kultur

Snabbare svar om blodförgiftning med PCR-teknik

På bara några timmar går det att få svar på vilken bakterie som angripit kroppen vid sepsis, förr kallat blodförgiftning. Så snabbt kan PCR-teknik påvisa bakterier i blodet, jämfört med den traditionella metoden, blododling, som kan ta flera dagar och dessutom ger varierande tillförlitlighet.

Hälsa & medicin

Kostfibrer stärker tarmbarriären hos äldre

Likt patienter med Crohns sjukdom har äldre människor med magproblem en tarmbarriär som inte fungerar optimalt. Men kostfibrer kan stärka tarmbarriären och skulle på så sätt kunna motverka mag- tarmproblem. Det visar John-Peter Ganda Mall i sin avhandling i biomedicin vid Örebro universitet.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet