Tema

Familjer med låg socioekonomisk status underrepresenterade i en av Europas största kartläggningar av barnfetma

Snart presenteras resultaten från en av Europas största kartläggningar av barnfetma, IDEFICS. Forskning från Nordic School of Public Health NHV avslöjar att vissa typer av familjer är underrepresenterade i kartläggningen. Denna kunskap kan bli värdefull vid tolkningen av data och bidra till effektiva insatser för ökad barnhälsa.

Samhälle & kultur

Musikterapi i vården ökar livskvaliteten

Efter 35 år som musikterapeut kan Anci Sandell nu presentera forskningsresultat som visar att de terapimetoder hon använder ökar livskvaliteten hos personer som behandlas för svåra medicinska eller psykosociala tillstånd. Den 22 februari lägger hon fram sin doktorsavhandling ”Musik för kropp och själ – Modell för interaktiv musikterapi” vid Nordic School of Public Health NHV.

Samhälle & kultur

Människors oro online måste synliggöras och skapa politisk debatt

Nätbaserade hälsotjänster blir allt vanligare och skapar nya möjligheter för folkhälsoarbetet. – Men användarnas erfarenheter i form av inlägg och insändare på nättjänsterna måste synliggöras offentligt och ge konsekvenser i den politiska debatten, menar Anders Johan Wickstrøm Andersen som försvarar sin doktorsavhandling vid Nordic School of Public Health NHV den 12 december.

Samhälle & kultur

Ofrivilligt barnlösa kräver väg till föräldraskap

Beslutsprocessen när nordiska par handskas med sin barnlöshet är extremt komplicerad. Det visar den isländska socionomen Helga Sól Ólafsdóttir i sin doktorsavhandling vid Nordic School of Public Health NHV.– Processen innebär förhandlingar mellan två individer i parrelationen men påverkas också av lagstiftning, social situation, åsikter från vänner och anhöriga och kommunikation med vårdpersonal, säger Helga Sól Ólafsdóttir.

Hälsa & medicin

Biverkningar kan ofta förhindras

Nära hälften av de biverkningar som drabbat sjukhusinlagda vuxna eller vuxna akutpatienter kunde förhindrats. Det visar en studie vid Nordic School of Public Health NHV. – Det krävs ytterligare ansträngningar från vårdens sida om onödiga biverkningar ska undvikas, säger forskaren Katja Hakkarainen.

Hälsa & medicin