Tema

Forskning om förlossningsrädsla bör vara tvärvetenskaplig

Sverige är ett av få länder med stark forskning och en etablerad modell för att ge stöd till kvinnor med förlossningsrädsla. Men området skulle kunna bli ännu starkare om fler psykologer intresserade sig för forskningsområdet. Det menar forskare vid Mittuniversitetet som i sina studier sett att det finns många olika orsaker till förlossningsrädsla.

Hälsa & medicin
Läs mer

Effekten av evenemang

För många orter är evenemang, som musikfestivaler och sportarrangemang, en möjlighet att attrahera turister och marknadsföra platsen. Nu har turismforskningsinstitutet ETOUR, tillsammans med världsledande evenemangsforskare, identifierat sex indikatorer som också mäter hur människorna i och runt ett evenemang påverkas.

Samhälle & kultur
Läs mer

Teknologin som säkrar medaljerna

Inbyggda sensorer, nya material och simulatorer – teknikutvecklingen inom skidsport är snabb. Och nödvändig för att komma högst upp på prispallarna.
– Forskning inom sportteknologi blir allt viktigare, säger professor Mikael Bäckström vid Mittuniversitet.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet