Tema

Svenska folkets fjällvanor

Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen, allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.

Samhälle & kultur
Läs mer

Att hitta hem som flykting i sitt eget land

Antalet människor som lever på flykt i sitt eget land har ökat dramatiskt i världen under de senaste åren. I Georgien har över 200 000 människor levt i flykt i över tjugo år. Eftersom den politiska ambitionen är att flyktingarna ska återvända, sker inte integration lokalt trots att flyktingarna har samma bakgrund som resten av landets invånare.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mer sport i fjällen – eller stör det naturupplevelsen?

Det finns tecken på en sportifiering av friluftslivet i svensk fjällvärld med allt fler multisporttävlingar, fjällmaraton och andra tävlingslopp. Men inte alla som vistas i fjällen tycker att sportifieringstrenden är bra. Är den ett sätt att locka nya grupper eller ett hot mot fjällupplevelsen? En ny rapport från turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet undersöker framtidsfrågor för fjällen.

Samhälle & kultur
Läs mer

Elevernas samtal ger mening åt naturvetenskapen

Elever lär sig naturvetenskap lättare om de uppmärksammas på hur naturvetenskapen knyter samman bekanta händelser med molekylära förklaringar och med symboler. Då får elever ett större engagemang för undervisningen och pratar med varandra på ett sätt som kan öka lärandet, visar Anna-Karin Westman i sin avhandling från Mittuniversitetet.

Utbildning & skola
Läs mer

Så gör pappersindustrin stora energibesparingar

Om granflis förbehandlas och raffineringen optimeras vid produktionen av tryckpapper skulle energianvändningen kunna minska med 100 GWh/år i ett pappersbruk. Det motsvarar uppvärmningen av 5 000 eluppvärmda villor eller elen som krävs för att driva 25 000 elbilar. Det visar en avhandling vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet