Tema

Nyheter från Mittuniversitetet.

Olika villkor för grävande journalistik i världen

Kraftigt minskade intäkter har lett till olika redaktionella prioriteringar i olika länder, trots att medieföreträdare världen över är överens om vikten av grävande journalistik. Ett exempel är norra Europa där den grävande journalistiken stärkts i vissa delar meden den snarare försvagats i södra Europa.

Samhälle & kultur

Så kan riskerna för WiFi-problem minskas

Hur ofta blir du hindrad att följa favoritserien eller fotbollsmatchen för att ditt WiFi fungerar dåligt? − Att ett WiFi fungerar dåligt, ofta i lägenheter, beror i regel på att sändningar krockar med grannens, vilket leder till sämre överföringshastighet och ibland totalstopp, menar forskare som presenterar en teknik som gör det möjligt att anpassa signalerna efter omgivningen.

Natur & teknik