Tema

Felaktig information frodas i kristid

Felaktig information frodas under kriser och ännu mer när krisen kretsar kring en samhällsfarlig sjukdom.
– Kombinationen av dessa två i en digital tid är en farlig cocktail, säger Johan Farkas, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet.

Samhälle & kultur

Vräkta spanjorer samlas i stark social rörelse

stor folksamling på gata i Madrid. Männiksor med baderoller och plakat med budskap mot bostadslöshet.

Oavsett bakgrund samlas vräkta spanjorer för en gemensam sak. Inspiratörer, samt lägre tilltro till myndigheter, har gjort den sociala rörelsen för rätten till en bostad i Spanien är så livskraftig.
– Det handlar om att utveckla ett alternativt sätt att se vardagslivet och bostadsfrågan, säger Vítor Peiteado Fernández.

Samhälle & kultur

Lusse och knäckebröd i Shanghai

Många européer väljer att flytta utomlands. För Sveriges del handlar det om drygt 660 000 svenskar. Ålder och familjesituation påverkar deras möjligheter att bli en del av sitt nya land. Medan personer mellan 20 och 30 är angelägna om att anpassa sig månar utlandssvenska barnfamiljer ofta om att ge barnen en svensk identitet. Det visar en ny bok baserad på forskning om vår tids europeiska emigration.

Samhälle & kultur

Idrott som medel – inte som mål

De statliga idrottsstöden Handslaget och Idrottslyftet var tänkta att skapa inkluderande former av idrott. Men ofta krockar det sociala entreprenörskapet med tävlingstanken. Bäst funkar det när idrotten inte är målet i sig, utan vägen, enligt forskning från Malmö universitet.
– Ytterst handlar det om demokrati, säger Daniel Bjärsholm.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet