Tema

Problemen med stereotyp turistreklam

Platser, städer och länder har blivit mer mångkulturella och mångfacetterade under de senaste decennierna. Något som sällan syns i turism- och besöksnäringens beskrivningar av platser. Det skapar en rad problem för näringen, visar forskning från Malmö universitet.

Samhälle & kultur

Svensk välvilja riskerar skada unga flickor

Svenska myndigheters strävan att skydda flickor från att bli könsstympade riskerar få motsatt effekt. Flickornas hälsa och välmående äventyras samtidigt som uppmärksamheten kring påstådda mörkertal riskerar fördröja att traditionen upphör, visar en studie från Malmö universitet.

Samhälle & kultur

Ökad psykisk ohälsa bland förskollärare

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en forskningsrapport från Malmö universitet. Hög arbetsbelastning, brist på resurser, gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalitet är några av de dilemman forskarna pekar på. Bakgrund till studien är hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Lärare rustar för flerspråkiga klassrum

Lärare ser brister i sin egen kommunikation med elever i NO-ämnena i åk 7-9. Samtidigt saknar de verkligt stödmaterial för att jobba språkutvecklande med sina elever. Det visar forskning om lärares roll och möjligheter med att öka elevernas NO-kunskaper och samtidigt arbeta språkutvecklande.

Utbildning & skola

Skåningarnas sexvanor kartlagda

Medelålders personers syn på sitt sexualliv undersöks sällan. Nu visar en studie av över 35-55-åringars sexualliv i Skåne på tydliga könsskillnader gällande att få orgasm, samkönade fantasier, otrohet, hur internet används med mera.

Samhälle & kultur

Så ska en 3D-tand vara

Hur pass exakt passform behöver digitalt framställda tandvårdsprodukter ha? Frågan ställs av forskaren Michael Braian som undersökt hela produktionskedjan för att spåra olika felkällor. Plackansamling och bakterier spelar roll.

Hälsa & medicin

Tandkräm med mint kan ge allergiska besvär

Det mintsmakande aromämnet karvon finns framförallt i grönmynta/spearmint och är ett vanligt smakämne i tandkräm. Karvon har visat sig ge allergiska reaktioner hos personer med eksem och slemhinnebesvär, till exempel oral lichen planus. Tandläkare som behandlar patienter med slemhinnesjukdomar bör därför bli medvetna om att allergi mot smakämnen kan göra patienter sämre.

Hälsa & medicin

Hellre amerikaniseras än inspireras av grannen

Ishockey är en nationalsport i både Sverige och Finland, men där den svenska ligan fortfarande vilar starkt på folkrörelsetraditionen så har den finska i högre grad anammat det globala tankesättet. Kulturella, politiska och historiska skillnader påverkar framväxten av olika syn på idrotten.

Samhälle & kultur

Miniskruvar fäster tänder bäst

Miniskruvar fungerar utmärkt vid tandreglering men behandlingen blir dyrare.
− Av kostnadsskäl kan det inte bli en standardbehandling, men när det verkligen behövs är det en utmärkt åtgärd, säger Niels Ganzer, konstaterar tandläkaren Niels Ganzer doktorand vid Malmö universitet.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet