Tema

Nyheter från Mälardalens universitet.

Forskningsprofil vid MDH förbättrar folkhälsan

Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med nio företag startar en ny forskningsprofil som stärker den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom hälsoteknik. Profilen invigs den 23 maj 2013 och möter utmaningar i välfärden både nationellt och internationellt. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 84 miljoner kronor.

Hälsa & medicin

När gapet fick en kropp

Kliniska adjunkter är en lärartjänst som ofta uttrycks ha till uppgift att vara en bro mellan teori och praktik och finns på två tredjedelar av landets sjuksköterskeutbildningar. En avhandling vid Mälardalens högskola granskar denna form av kombinationstjänst. Den visar att gapet mellan teori och praktik, som den kliniska adjunkten har till uppgift att åtgärda, istället tenderar att återskapas. Detta utifrån det enkla faktum att vi utgår ifrån att gapet finns och att det måste åtgärdas.

Hälsa & medicin

”Svekfulla” företagssamarbeten

Företag samarbetar allt mer med varandra men det är ingen enkel uppgift att navigera mellan att vara tydlig i relationer till samarbetspartners och att vara flexibel inför oväntade möjligheter som samarbetena erbjuder. Love Börjeson, doktorand på Mälardalens högskola, har i sitt avhandlingsarbete kommit fram till att medarbetare som jobbar med företagssamarbeten ofta blir anklagade för svek från samarbetspartners som tycker att man lovat för mycket.

Samhälle & kultur

Forskare har tagit fram ny teknik för programvarutest

Svensk export utgörs till mer än hälften av produkter som styrs av datorsystem. En betydande del av utvecklingskostnaderna för systemen läggs på kvalitetssäkring genom testing. Sigrid Eldh som forskar vid akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola och på Ericsson, har i sin avhandling ”Om Testdesign” undersökt hur testing kan utvecklas och nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Natur & teknik

Dansande svanrobot väcker känslor

Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av den professionella dansaren Åsa Unander-Scharin. Den 23-26 september visas svanroboten för första gången upp för allmänheten under Sveriges största bokmässa i Göteborg.

Samhälle & kultur

En bra chef ger god hälsa på jobbet

Nu är det vetenskapligt bevisat. En bra chef ökar chansen till att du och dina arbetskamrater upplever en bättre hälsa och har lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Undersökningen är den hittills största som har gjorts i ämnet i Sverige och bygger på enkätsvar från 10 000 kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner.

Samhälle & kultur

Att lära med känseln – sinnenas olika möjligheter i fokus på internationell konferens

Alla har inte samma förutsättningar när det gäller att ta till sig information. Hur kan man då utforma informationen för att inte utestänga vissa grupper, exempelvis synskadade? Det är en central fråga när Mälardalens högskola, i samarbete med Punktskriftsnämnden, arrangerar konferensen Multimodal Learning Processes den 21-22 april.

Samhälle & kultur

Kommunikation på kollisionskurs

Kommunikationen mellan börsföretagen och finansmarknaden fungerar dåligt när det gäller t ex kompetens, kundrelationer eller miljöfrågor, som alla är exempel på icke-materiella resurser. Det visar en färsk studie från Mälardalens högskola. Anledningen är att båda sidor har svårt att förstå varandra på grund av att de blir systemblinda. Men storytelling kan vara lösningen.

Samhälle & kultur