Tema

Det virtuella tangentbordet kan snart bli verklighet

Idag är vi ständigt uppkopplade och integrerar med en virtuell tillvaro. Wii och andra tv-spelsmoduler gör det möjligt att spela med hela kroppen och snart öppnar Google Glasses och liknande produkter en helt ny värld. Inom kort finns även det virtuella tangentbordet på marknaden, som skapats av forskare på MDH. En avancerad teknisk produkt för den moderna människan som kommer förändra möjligheterna att arbeta och utnyttja den moderna tekniken.

Samhälle & kultur
Läs mer

Integration måste bygga på delaktighet

Problemet med integrationspolitiken är att den fokuserar på kulturella skillnader, menar Mehrdad Darvishpour, lektor vid Mälardalens högskola (MDH). Han vill lämna dagens syn på etniska minoriteter som ett problem och vill att integration ska bygga på delaktighet. Han anser också att en höjning av straffen för diskriminering kan vara ett sätt att få en utveckling i rätt riktning.

Samhälle & kultur
Läs mer

När gapet fick en kropp

Kliniska adjunkter är en lärartjänst som ofta uttrycks ha till uppgift att vara en bro mellan teori och praktik och finns på två tredjedelar av landets sjuksköterskeutbildningar. En avhandling vid Mälardalens högskola granskar denna form av kombinationstjänst. Den visar att gapet mellan teori och praktik, som den kliniska adjunkten har till uppgift att åtgärda, istället tenderar att återskapas. Detta utifrån det enkla faktum att vi utgår ifrån att gapet finns och att det måste åtgärdas.

Hälsa & medicin
Läs mer

”Svekfulla” företagssamarbeten

Företag samarbetar allt mer med varandra men det är ingen enkel uppgift att navigera mellan att vara tydlig i relationer till samarbetspartners och att vara flexibel inför oväntade möjligheter som samarbetena erbjuder. Love Börjeson, doktorand på Mälardalens högskola, har i sitt avhandlingsarbete kommit fram till att medarbetare som jobbar med företagssamarbeten ofta blir anklagade för svek från samarbetspartners som tycker att man lovat för mycket.

Samhälle & kultur
Läs mer

Forskare har tagit fram ny teknik för programvarutest

Svensk export utgörs till mer än hälften av produkter som styrs av datorsystem. En betydande del av utvecklingskostnaderna för systemen läggs på kvalitetssäkring genom testing. Sigrid Eldh som forskar vid akademin för innovation, design och teknik vid Mälardalens högskola och på Ericsson, har i sin avhandling ”Om Testdesign” undersökt hur testing kan utvecklas och nyttjas på ett kostnadseffektivt sätt.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet