Tema

Nyheter från Mälardalens högskola.

Forskning för effektivare behandling av patienter

Allt fler fysioterapeuter utgår från ett beteendemedicinskt förhållningssätt i behandling av patienter. Metoden är evidensbaserad och tar hänsyn till människors tankar kring skador och tillfriskande. Nu har forskare vid Mälardalens högskola (MDH) beviljats 4,6 miljoner kronor från AFA-försäkring för att införa och utvärdera arbetssättet på flera kliniska verksamheter i Mälardalsregionen.

Hälsa & medicin

Tidsbrist och kommunikation hinder för innovation

Forskning vid Mälardalens högskola (MDH) visar att det finns hinder för innovation inom kommunala verksamheter i form av gamla strukturer och arbetssätt men också i anställdas brist på tid. I längden kan detta innebära konsekvenser för verksamheternas utveckling och att tjänsterna svarar sämre mot medborgarnas behov.

Samhälle & kultur

Bättre samhällsplanering kan förhindra kompetensflykt

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har i en unik studie kartlagt över 20 utsatta stadsdelar i Sverige för att ta reda på vad som gynnar utvecklingen. Resultatet? Det krävs ett nytänkande kring samhällsplaneringen. Att erbjuda nyanlända flyktingar bostad i olika stadsdelar istället för i en och samma är också en framgångsfaktor, menar forskarna.

Samhälle & kultur

Lättare att upptäcka bröstcancer med mikrovågsteknik

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Under de senaste årtiondena har chansen att bli botad ökat, vilket till stor del beror på att fler tumörer upptäcks i ett tidigt skede samt på förbättrade behandlingsformer. Att kunna ställa rätt diagnos är av betydande vikt och inom detta områd disputerar Nikola Petrovic den 28 maj på MDH med sin forskning inom mikrovågsteknik.

Natur & teknik

Det virtuella tangentbordet kan snart bli verklighet

Idag är vi ständigt uppkopplade och integrerar med en virtuell tillvaro. Wii och andra tv-spelsmoduler gör det möjligt att spela med hela kroppen och snart öppnar Google Glasses och liknande produkter en helt ny värld. Inom kort finns även det virtuella tangentbordet på marknaden, som skapats av forskare på MDH. En avancerad teknisk produkt för den moderna människan som kommer förändra möjligheterna att arbeta och utnyttja den moderna tekniken.

Samhälle & kultur

MDH utvecklar superdator för rymden

Ett nytt forskningsprojekt vid MDH i samverkan med företagen Bruhnspace AB och AMD ska med hjälp av teknik från spelkonsoler utveckla en superdator för framtidens dataanalysberäkningar i satelliter. Syftet är att stärka den svenska rymdindustrins konkurrensförmåga i världen.

Natur & teknik

Integration måste bygga på delaktighet

Problemet med integrationspolitiken är att den fokuserar på kulturella skillnader, menar Mehrdad Darvishpour, lektor vid Mälardalens högskola (MDH). Han vill lämna dagens syn på etniska minoriteter som ett problem och vill att integration ska bygga på delaktighet. Han anser också att en höjning av straffen för diskriminering kan vara ett sätt att få en utveckling i rätt riktning.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet