Tema

Så kan biomassa ge alternativa motorbränslen för en billigare peng

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har undersökt hur man kan effektivisera och optimera användningen av biomassa vid produktion av värme och energi i kraftvärmeverk. Och hittat stor potential för att producera alternativa motorbränslen, som naturgas och väte, till konkurrensmässiga priser. Något som skulle vara gynnsamt både för miljö och ekonomi, menar forskarna.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vårdteamen viktiga för att hindra felmedicinering inom äldrevården

Äldre i särskilda boenden använder idag i genomsnitt tio läkemedel per person. Risken för läkemedelsrelaterade problem är stor och läkemedelsövervakningen utgör en stor del av sjuksköterskornas dagliga arbete inom äldrevården.
– Teamsamverkan är centralt i läkemedelsövervakningen, säger Rose-Marie Johansson-Pajala, doktor i vårdvetenskap vid MDH, som också undersökt hur datorstöd kan bli ett komplement i arbetet.

Hälsa & medicin
Läs mer

Män, jobba deltid! Forskarens alternativ för framtidens arbetsmarknad

Forskaren Eva Lindell har studerat den bild massmedia målar upp av framtidens arbetsmarknad. En bild som präglas av könsstereotypa yrkesroller, en ständig hets om ökad produktivitet och en talande tystnad om vad en könsuppdelad arbetsmarknad får för konsekvenser. Hennes alternativ är att vända på perspektivet: ”Män, jobba deltid”.

Hälsa & medicin
Läs mer

Förskolan ger för lite utrymme till barns språklärande

Ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) visar att barns lärande inom språk och skriftspråk i förskolan förbättras genom att pedagogerna har uttalade strategier för lek, kommunikation och emotionella behov. Personalen i förskolan måste få tid att prata med barnen, men också för planering och kompetensutveckling. Martina Norling, forskare i didaktik på MDH, har studerat över

Samhälle & kultur
Läs mer

Forskning för effektivare behandling av patienter

Allt fler fysioterapeuter utgår från ett beteendemedicinskt förhållningssätt i behandling av patienter. Metoden är evidensbaserad och tar hänsyn till människors tankar kring skador och tillfriskande. Nu har forskare vid Mälardalens högskola (MDH) beviljats 4,6 miljoner kronor från AFA-försäkring för att införa och utvärdera arbetssättet på flera kliniska verksamheter i Mälardalsregionen.

Hälsa & medicin
Läs mer

Bättre samhällsplanering kan förhindra kompetensflykt

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har i en unik studie kartlagt över 20 utsatta stadsdelar i Sverige för att ta reda på vad som gynnar utvecklingen. Resultatet? Det krävs ett nytänkande kring samhällsplaneringen. Att erbjuda nyanlända flyktingar bostad i olika stadsdelar istället för i en och samma är också en framgångsfaktor, menar forskarna.

Samhälle & kultur
Läs mer

Lättare att upptäcka bröstcancer med mikrovågsteknik

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Under de senaste årtiondena har chansen att bli botad ökat, vilket till stor del beror på att fler tumörer upptäcks i ett tidigt skede samt på förbättrade behandlingsformer. Att kunna ställa rätt diagnos är av betydande vikt och inom detta områd disputerar Nikola Petrovic den 28 maj på MDH med sin forskning inom mikrovågsteknik.

Natur & teknik
Läs mer

Det virtuella tangentbordet kan snart bli verklighet

Idag är vi ständigt uppkopplade och integrerar med en virtuell tillvaro. Wii och andra tv-spelsmoduler gör det möjligt att spela med hela kroppen och snart öppnar Google Glasses och liknande produkter en helt ny värld. Inom kort finns även det virtuella tangentbordet på marknaden, som skapats av forskare på MDH. En avancerad teknisk produkt för den moderna människan som kommer förändra möjligheterna att arbeta och utnyttja den moderna tekniken.

Samhälle & kultur
Läs mer

Integration måste bygga på delaktighet

Problemet med integrationspolitiken är att den fokuserar på kulturella skillnader, menar Mehrdad Darvishpour, lektor vid Mälardalens högskola (MDH). Han vill lämna dagens syn på etniska minoriteter som ett problem och vill att integration ska bygga på delaktighet. Han anser också att en höjning av straffen för diskriminering kan vara ett sätt att få en utveckling i rätt riktning.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet