Tema

Allt mer järn i sjöarna gör vattnet brunt

Halten järn i sjöar ökar kraftigt på många håll i norra Europa, däribland Sverige. Det visar en studie från Lunds universitet som granskat 23 års data från tio länder. Höga järnhalter bidrar till att vattnet blir brunare, och dessutom binder järn miljögifter som bly och arsenik.

Miljö
Läs mer

Deprimerade pappor får ingen hjälp

Att nyblivna mödrar kan drabbas av depression är allmänt känt. Däremot är det värre med kunskapen om pappadepressioner. En ny studie från Lunds universitet visar att depressioner bland nyblivna fäder kan vara vanligare än man trott. Risken är stor att de aldrig upptäcks med dagens metoder och att fäderna inte får den hjälp de behöver.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Därför hittar bina hem

För första gången kan forskare nu visa vad som sker i hjärnan hos ett bi när det flyger raka spåret hem igen efter att mitt i natten ha flugit långa, krångliga, krokiga sträckor genom tät vegetation i jakt på föda.

Natur & teknik
Läs mer

Hög risk för nya utbrott av kräftpest

Risken för ytterligare spridning av signalkräfta och nya utbrott av kräftpest i svenska flodkräftvatten är fortsatt mycket hög. Det visar en ny rapport från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den främsta orsaken är olaglig hantering.

Miljö
Läs mer

Elväg laddar bilen under färden

Om elbilar på allvar ska slå igenom behöver också vägarna elektrifieras, åtminstone delvis. Det anser forskare vid Lunds universitet som byggt en ny typ av elväg utanför Lund, med det unika att den laddar både under färd och när fordonet står still samt fungerar för flera slags fordon och vägar.

Natur & teknik
Läs mer

Dumpade fågelfjädrar omvandlas till mat

Årligen dumpas miljontals ton fågelfjädrar från slakterier till ingen nytta. I framtiden kanske vi istället kan tillvarata proteinet i fjädrarna och äta upp dem. Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har identifierat och förfinat en mikroorganism som förmår omvandla olika former av organiskt avfall till exempelvis mat, foder och kosmetika.

Natur & teknik
Läs mer

Växtsubstans hämmar cancerstamceller

En sydamerikansk växt som länge använts som medicinalväxt innehåller en substans, damsin, som kan hämma tillväxt och spridning av cancerstamceller. Det visar forskare i Lund och La Paz. Även en liknande substans, ambrosin, som framställts på kemisk väg har samma positiva effekt.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet