Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

Tro på arbetsförmåga – väg till ett fungerande arbetsliv

För personer med psykisk ohälsa kan vägen till ett fungerande arbetsliv vara lång och krokig. En ny avhandling från Lunds universitet ringar in vad som krävs för att göra arbetslivet möjligt: Hopp och tro på personens förmåga att arbeta. Att arbeta personcentrerat och öka kunskapen om psykisk ohälsa bland arbetsgivare och inom arbetsrehabilitering. Ett förbättrat samarbete mellan de olika aktörerna är också ett måste.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Samband mellan assisterad befruktning och risk för prostatacancer

I en ny nationell registerstudie från Lunds universitet har forskare studerat kopplingen mellan prostatacancer och infertilitet. Studien omfattar över en miljon svenska män.
– Män som söker sjukvård för barnlöshet och assisterad befruktning visade sig ha högre risk för prostatacancer än de som har blivit pappor på naturlig väg, säger Yvonne Lundberg Giwercman, professor i experimentell patologi vid Lunds universitet.

Hälsa & medicin

Exoplanet tvingar forskare tänka om kring planeters uppkomst

En internationell forskargrupp har upptäckt en ny exoplanet 30 ljusår från jorden. Astronomer från Lunds universitet har kartlagt den gåtfulla himlakroppens ursprung. Deras analyser visar att exoplaneten har bildats på ett extremt ovanligt sätt, något som fått forskarvärlden att ompröva vedertagna teorier för planetbildning.

Natur & teknik

Barrskogens aerosoler kyler inte klimatet lika mycket längre

Utsläpp av växthusgaser värmer klimatet, medan små luftburna partiklar, aerosoler, i atmosfären har en kylande effekt. Så brukar budskapet lyda. Men ny forskning visar att de allra minsta aerosolerna på vissa håll ökar till bekostnad av de normalstora och lite större – och det är endast de senare som har en kylande effekt.

Miljö & klimat

Gigantisk asteroidsmäll gav ökad biologisk mångfald på jorden

Konstnärlig tolkning av en asteroidkollision.

En internationell studie ledd av forskare vid Lunds universitet visar att en kollision i asteroidbältet för 470 miljoner år sedan radikalt förändrade livet på jorden. Solsystemet fylldes med enorma mängder damm varpå en unik istid, följd av en ökad biologisk mångfald, uppstod. Den nya upptäckten kan också bidra till förståelsen för hur vi kan tackla den pågående globala uppvärmningen på jorden om vi inte får stopp på koldioxidutsläppen.

Natur & teknik

Allt smutsigare spår kan DNA-bestämmas

Ungefär 60 000 DNA-spår från brottsplatser analyseras årligen på Nationellt forensiskt centrum i Linköping. Men många är för nedsolkade och går inte att använda. Nu har forskare i Lund identifierat ett enzym som kan hantera nästan femtio gånger mer smuts.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet