Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

IgNobelpris till forskning om alligator på helium

Kognitionsforskaren Stephan Reber är en av forskarna som tilldelas årets IgNobelpris för sin forskning om alligatorers ljud. I en studie från 2015 undersökte man vad som händer om en alligator får andas in helium. Syftet är att ta reda på om krokodildjur har så kallade resonansljud i sin röst, något en del andra djur använder för att visa hur stora de är.

Natur & teknik

Det skiljer Belarus från andra länder i gamla östblocket

Trettio år efter murens fall revolterar den belarusiska befolkningen mot diktatorn Lukasjenko, som lett ”den sista Sovjetstaten” sedan 1996. Varför nu? Och hur ser egentligen relationen ut mellan Ryssland och Belarus? Professorn i Europastudier Barbara Törnquist-Plewa har följt utvecklingen av Belarus sedan nationen grundades efter Sovjetimperiets fall.

Samhälle & kultur

Därför kedjeflyttar tornseglarna

Tornseglare följer ett mycket ovanligt mönster när de flyttar från häckningsområdena i Europa till övervintringsplatserna söder om Sahara. Sannolikt beror det på att de tillbringar så mycket tid i luften. Storlek och antal ungar varierar beroende på var i Europa fåglarna häckar, enligt en stor internationell studie.

Natur & teknik

Miljarder från EU:s jordbruksstöd hamnar fel

En ny studie har i detalj analyserat hur EU-stödet till lantbrukare fördelas. Resultaten visar att utbetalningarna oftast går till redan rika lantbrukare som dessutom genererar både störst växthusgasutsläpp och skada för den biologiska mångfalden. Pengarna går alltså i huvudsak till dem som orsakar den största miljöskadan och behöver bidragen minst.

Miljö & klimatNatur & teknikSamhälle & kultur

Så går det att förutspå ödesdigra solstormar

Den magnetiska energin som frigörs vid solstormar har potential att slå ut elnät, internet och flygtrafik. Men nu har forskare utvecklat en metod som kan hjälpa till att förutspå rymdväder. Upptäckten kan på sikt göra oss bättre förberedda på att skydda sårbara samhällsfunktioner.

Natur & teknik

Mumier skriver om tuberkulosens historia

En genetisk studie av små förkalkningar som hittades i lungorna på lundabiskopen Peder Winstrups mumie visar att sjukdomen tuberkulos inte är äldre än cirka 6000 år och inte 70 000 år som tidigare antagits. Den extremt välbevarade arvsmassan från tuberkulosbakterien berättar att människan inte drabbades av tuberkulos innan hon blev jordbrukare.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet