Tema

Mutation av celler stärker immunförsvaret

Hälften av befolkningen har en mutation som kraftigt ökar nyproduktionen av T-celler, ett av immunförsvarets viktigaste vapen. Kvinnor producerar dubbelt så många av dessa celler som män. Könsskillnaden kan vara en tänkbar förklaring till varför kvinnor mer sällan drabbas av infektioner men oftare av autoimmuna sjukdomar än män.

Hälsa & medicin
Läs mer

Fåglar hjälper varandra av delvis egoistiska skäl

Det lönar sig att hjälpa sina syskon. Fåglar som lever i grupper men inte har egna ungar – och som hjälper till att föda upp sina yngre syskon – har större chans att själva bli föräldrar i framtiden.
– Det finns ett mått av egoism hos hjälpsamma fåglar, konstaterar forskaren Charlie Cornwallis vid Lunds universitet.

Natur & teknik
Läs mer

Partiernas åsikter i EU-frågor höljda i dunkel

I Bryssel ligger just nu en lång rad frågor som partierna i den kommande regeringen ska vara med besluta om. Men för väljarna är det nära nog omöjligt att bilda sig en uppfattning om var de olika partiernas ställer sig, visar en studie från Lunds universitet. I frågor som rör allt från från plastförbud i engångsartiklar till extra stöd till flyktingtäta regioner och om Ryssland ska få investera i svenska hamnar.

Samhälle & kultur
Läs mer

Kraftfulla molekyler ger nya rön om Huntingtons sjukdom

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt en direkt länk mellan den ansamling av protein i vissa nervceller som är typiska för neurodegenerativa sjukdomar, och genregleringen vid Huntingtons sjukdom. Resultaten öppnar för utveckling av nya behandlingsstrategier vid sjukdomar där den grundläggande mekanism som gör att kroppens celler kan bryta ner och återvinna egna beståndsdelar försämras. Denna process kallas autofagi och är störd vid till exempel Huntingtons och andra neurodegenerativa sjukdomar.

Hälsa & medicin
Läs mer

Framtidens medicin för sårläkning

Forskare vid Lunds universitet har i samarbete med kollegor i Köpenhamn och Singapore kartlagt hur kroppsegna peptider agerar för att dämpa infektion och inflammation genom att inaktivera de giftiga ämnen som uppstår. Studien publiceras i Nature Communications och forskarna tror att upptäckten kan leda till nya läkemedel mot infektion och inflammation, exempelvis vid sårläkning.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet