Tema

Forskningsnyheter från Lunds universitet

Snabbtest för covid-19-antikroppar prövas på sjukvårdspersonal

Ett nytt antikroppstest vid covid-19 som utvecklats av forskare vid Lunds universitet har visat hög prestanda i kliniska tester och tillämpning. Antikropparna som mäts är kopplade till det så kallade spikeproteinet (S-protein) hos SARS-CoV-2-viruset, som orsakar covid-19. Testet visar på 15 minuter om en person haft sjukdomen, oavsett om man haft symptom eller inte.

Hälsa & medicin

Ny typ av herpesbehandling kan bekämpa obotliga virusinfektioner

Behandlingar mot humana herpesvirus leder ofta till resistens. En helt ny metod riktar sig mot fysikaliska egenskaper i virusets arvsmassa i stället för mot virala proteiner som förändras av mutationer i virusets arvsmassa. Behandlingen består av nya molekyler som penetrerar virusets proteinhölje och hindrar generna från att lämna viruset för att infektera cellen.

Hälsa & medicin

Kyld elektronik skapar bättre kvantdatorer

Från att kvantdatorer tidigare mest har varit en fråga för fysiker är det nu dags för ingenjörer och forskare i elektronik att sätta tänderna i de tekniska utmaningarna. Det handlar om att få bättre koll på kvantdatorns allra minsta enheter, de så kallade kvantbitarna, enligt forskare vid Lunds universitet.

Natur & teknik

Rätt förberedelser ska ge tryggare föräldrar

Att bli förälder är en stor livsomställning och föräldrars upplevelse av första tiden efter att barnet är fött påverkas bland annat av den information och förberedelse de fått under graviditeten. Vid Lunds universitet har forskare utvecklat ett evidensbaserat program för föräldraförberedelse som baseras på nyblivna förstagångsföräldrars erfarenheter.

Hälsa & medicin

Färdplan för precisionsmedicin i diabetesvården

Intentionen är inte att utveckla läkemedel som är unik för varje individ utan att se till att undergrupper i befolkningen behandlas optimalt. Det säger Paul Franks, professor i genetisk epidemiologi vid Lunds universitet och medansvarig för satsningen Precision Medicine in Diabetes Initiative, den största största satsningen någonsin på precisionsmedicin inom diabetes.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet