Tema

Fladdermössens mästerliga manövrar

För första gången har forskare lyckats göra direkta mätningar på djur som manövrerar i luften, och fått en bättre bild av hur flexibla flygare fladdermössen egentligen är. Fladdermössens sätt att manövrera i luften kan komma industrin till nytta.
– Jag utesluter inte att framtidens drönare förses med flaxande vingar, säger biologen Per Henningsson.

Natur & teknik
Läs mer

Självhushåll inte självklart bäst för bönder i Afrika

Det är mer effektivt att satsa på handel och infrastruktur än grödor och jordförbättringar om hungern i Afrika ska utrotas, visar en tvärvetenskaplig studie.
– I bistånds- och utvecklingsarbete finns ett stort fokus på att förbättra utsäde, grödor och jordkvalitet. Detta är viktigt att arbeta vidare med, men man måste också lyfta blicken och se på byarnas relation till omvärlden, säger Göran Djurfeldt, forskare i kulturgeografi vid Lunds universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Tall i tanken – hållbarare bilkörning med grön bensin

Uttrycket ”Sveriges gröna guld” har fått en ny innebörd. Skogen ska numera inte bara ge virke och papper – utan också rädda klimatet. Kemiteknikforskaren Christian Hulteberg har lyckats omvandla en restprodukt från pappersmassatillverkningen till en vätska som är kemiskt identiskt med bensin. År 2021 planeras denna svenska skogsbensin finnas på tankstationerna.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Förändrad syn på hiv

Hiv (humant immunbristvirus) är en av de dödligaste infektionerna i världen, som utan behandling bryter ner kroppens immunförsvar. Virustyperna hiv‑1 och hiv‑2 är nära besläktade men har olika spridning i världen. Hiv‑1 har spridits globalt medan hiv‑2, som anses vara en mildare variant av hiv, framför allt är utbredd i Västafrika. Nu visar det sig att Hiv‑2 är allvarligare än vi tidigare har trott.

Hälsa & medicin
Läs mer

Lösning på mysteriet med fågeln från Atlantis

Världens minsta fågel som inte kan flyga finns på Inaccessible Island (Otillgängliga ön) mitt ute i Sydatlanten. För mindre än 100 år sedan trodde forskare att fågelarten en gång i tiden vandrat dit på sedan länge sjunkna landtungor och gav den därför namnet Atlantisia. Nu har biologer vid Lunds universitet kommit närmare sanningen.

Natur & teknik
Läs mer

Ljusning för mörk materia

Chansen ökar att vi ska kunna hitta spår av mörk materia bland kvarkarna på CERN. Forskare från bland annat Lunds universitet har utvecklat en mer effektiv teknik för att leta efter ledtrådar kring universums mörka materia. Nu kan vi analysera betydligt mycket mer data än tidigare.

Natur & teknik
Läs mer

Ja, det var så fåglarna började flyga

Flygande djur sparar mycket mer energi genom att flyga nära marken än någon hittills trott. En studie på fladdermöss vid Lunds universitet visar att krävs ännu mindre energi att flaxa istället för att glidflyga nära marken. Resultaten stärker teorin om att fåglars springande och hoppande ledde till att de började flyga.

Natur & teknik
Läs mer

Ny viktig ”spelare” i immunförsvaret

Komplementproteiner ”åker runt” i blodet och märker upp bakterier, virus och annat farligt så att våra vita blodkroppar lättare hittar de som är skadliga. Nu har forskare vid Lunds universitet upptäckt en tidigare okänd funktion för komplementproteinet C3 som beskriver hur C3 reglerar autofagi – cellernas egna återvinningssystem.

Hälsa & medicin
Läs mer

Sveriges mest påhittiga regioner

Storstadsregionerna har utvecklat flest innovationer. Men mätt i relation till befolkningen står sig Västmanland, Västerbotten och Östergötland i konkurrensen. Stockholm är innovationstätast, men Lund presterar bättre om man istället räknar antal innovationer per miljoner invånare. Ekonomihistoriker vid Lunds universitet har identifierat Sveriges mest innovativa regioner med hjälp av mer direkta mått.

Samhälle & kultur
Läs mer

Bakterier gör elektrisk ström av socker i din tarm

Bakterier i tarmfloran kan ge upphov till elektrisk ström, visar en ny studie från Lunds universitet. Det visar forskare från Lunds universitet som studerat mjölksyrabakterien Enterococcus faecalis som finns i magtarmkanalen hos människa och djur. Forskningsresultaten kan komma till nytta vid utveckling av läkemedel och bioenergiproduktion.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet