Tema

Större skillnader i skydd vid arbetslöshet

Den svenska arbetslöshetsförsäkringen har i det tysta förändrats de senaste tjugofem åren. En avhandling visar att personer som har tillsvidareanställningar överlag har fått bättre skydd vid arbetslöshet än tidigare, medan skyddet för de som hoppar runt på olika arbeten har blivit sämre. Skillnaderna har alltså ökat.

Samhälle & kultur
Läs mer

En miljon arter hotas av utrotning

Av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är en av slutsatserna i rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES. Forskaren Mine Islar är en av huvudförfattarna i rapporten och kommenterar de viktigaste delarna.

Miljö
Läs mer

Signalanalys upptäcker korta flimmerattacker

Information om hjärtats elektriska aktivitet kan samlas in på ett tillförlitligt sätt med avancerad signalbehandling, visar forskning från Lunds tekniska högskola. Detta kan leda till att även korta attacker av förmaksflimmer kan upptäckas genom ett enkelt EKG. Förhoppningen är att spara vårdresurser och minska antalet strokes.

Hälsa & medicin
Läs mer

Bakteriell hjärnhinneinflammation kan behandlas utan antibiotika

I en tid då hotet från antibiotikaresistens blir allt större ökar behovet av nya behandlingsstrategier mot bakterier. Forskare vid Lunds universitet tillsammans med kollegor vid Köpenhamns har hittat en metod som kan ge hopp om en alternativ behandlingsstrategi vid bakteriell hjärnhinneinflammation – en allvarlig infektion som kan leda till sepsis.

Hälsa & medicin
Läs mer

Bakterier ger energi

I jakten på förnybar och miljövänlig energi växer intresset för bakterier som en möjlig energikälla. En studie från Lunds universitet visar hur man kan öka möjligheten att utvinna ström ur bakterier.
– Vi kan få ut en ström från bakterierna i realtid medan de så att säga äter, förklarar forskarna.

Natur & teknik
Läs mer

Därför ser stora humlor små blommor

3D-bilder av humlornas fasettögon avslöjar varför stora individer ser bättre än små. Extra god syn framåt och uppåt gör det lättare att upptäcka blommor på långt håll samt att hitta små blommor. Kunskapen hjälper forskarna att förstå hur pollineringen påverkas utifrån vilka blommor som olika bin lättast kan urskilja.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet