Tema

Forskningsnyheter från Luleå tekniska universitet

Snöns temperatur kan förutse jordbävningar

Ytan av områden med snö blir varmare några veckor innan en jordbävning. Detta är en markör för att förutse jordbävningar, vilket hittills har varit svårt. Den forskning som Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och hans medförfattare presenterar kan ge ledtrådar till hur vi kan veta att en jordbävning är nära förestående.

Natur & teknik

Olja från skogsspill omvandlas till fossilfritt drivmedel

Olja från skogsspill kan omvandlas till grön diesel genom förgasning med svartlut – en restprodukt från massafabrikerna. Om ett lastbilslass olja omvandlas räcker den till att driva en personbil tio varv runt jorden, menar forskare vid Luleå tekniska universitet. Förhoppningen är att drivmedlet ska bidra till en fossilfri transportsektor 2030.

Miljö & klimatNatur & teknik

Unik miljardsatsning från EU

Luleå med Luleå tekniska universitet är en av sex orter i Europa som får ansvar för en del av Europeiska unionens hittills största råvarusatsning ”RawMatTERS”. En satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb. Det står klart efter ett beslut inom European Institute of Innovation and Technology (EIT).

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet