Tema

Nyheter från IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

Samhälle & kultur

Målrelaterade betyg ledde till oavslutade gymnasiestudier

Införandet av målrelaterade betyg medförde att färre fullföljde gymnasiet. Det försämrade också arbetsmarknadsutsikterna för elever på yrkesinriktade program. Allra sämst gick det för elever med låga grundskolebetyg. Det är ett av resultaten i en omfattande IFAU-rapport som sammanfattar kunskapsläget om hur svensk utbildningspolitik påverkar elevers skolresultat och framtida arbetsmarknadssituation.

Samhälle & kultur

Chefens bakgrund styr rekryteringar

Det finns få chefer med utländsk bakgrund och detta tycks vara en bidragande förklaring till de svårigheter många invandrade möter på den svenska arbetsmarknaden visar en ny rapport från IFAU. Chefer anställer nämligen oftare personer med en bakgrund som liknar deras egen.

Samhälle & kultur

Privat arbetsförmedling utvärderad

Arbetssökande som fick hjälp av en privat förmedling klarade sig i genomsnitt lika bra som de som gick till Arbetsförmedlingen. Utrikes födda hos privat arbetsförmedling hittade dock jobb snabbare. Ungdomar verkar ha förlorat något på att byta förmedling. Det visar en utvärdering gjord av IFAU.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet