Tema

Nyheter från IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Effekter av arbetspraktik

Arbetspraktik förkortar arbetslösheten något, men resultaten varierar mellan deltagargrupper visar en ny utvärdering från IFAU. I rapporten jämförs också praktiken med arbetsmarknadsutbildning.

Samhälle & kultur

Mammor har högre sjukfrånvaro än pappor

Innan de får barn är män och kvinnor ungefär lika ofta borta från jobbet på grund av sjukdom. Men efter första barnets födelse har mamman ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som pappan. Skillnaden finns kvar upp till 15 år efter första barnet. Det visar en ny IFAU-rapport.

Samhälle & kultur