Tema

Nyheter från IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Könslönegapet ökar när första barnet kommer

I Sverige har kvinnor svårare än män att uppnå de allra högsta lönerna. Detta så kallade glastak finns bland tjänstemän i både privat och offentlig sektor. IFAU visar i en ny rapport att glastaket hänger samman med kvinnors större uttag av föräldraledighet.

Samhälle & kultur

Resultaten i skolan sjönk redan före 90-talets skolreformer

En rapport från IFAU visar att resultaten i svensk skola började falla redan före skolreformerna på 1990-talet. Betygsskillnaderna mellan skolor har däremot ökat och beror på att elever med samma bakgrund idag oftare går på samma skola. Men familjebakgrundens betydelse för grundskolebetygen har inte förändrats.

Samhälle & kultur

Effekter av arbetspraktik

Arbetspraktik förkortar arbetslösheten något, men resultaten varierar mellan deltagargrupper visar en ny utvärdering från IFAU. I rapporten jämförs också praktiken med arbetsmarknadsutbildning.

Samhälle & kultur

Lägre sjukfrånvaro med kognitiv beteendeterapi

Att delta i kognitiv beteendeterapi har minskat sjukfrånvaron för dem som inte var sjukskrivna när behandlingen började. Det visar en ny rapport om rehabiliteringsgarantin från IFAU och ISF. Den smärt­behandling som ges inom garantin har däremot ökat sjukfrånvaron.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet