Tema

Forskningsnyheter från Högskolan Väst.

Musikerhjärnor högt utvecklade

Ny forskning visar att musikers hjärnor är högt utvecklade på ett sätt som gör musikerna alerta, intresserade av att lära, benägna att se helheter, lugna och lekfulla. Detsamma har visats hos elitidrottsmän, framgångsrika företagsledare och personer som utövar transcendental meditation.

Samhälle & kultur

Korankurser gynnar integrationen

Ordet Korankurs ger troligtvis många människor associationer till islamism, terrorism och kvinnoförtryck. Men forskare på Högskolan Väst som undersökt Korankurser i Västra Götalandsregionen har kommit fram till att lärarna arbetar aktivt och medvetet för integration.

Samhälle & kultur

Personal i psykiatrisk slutenvård smygskäms

Sjukvårdsfolk skyltar gärna med föremål som visar deras tillhörighet. Namnbricka, stetoskop och vit rock kan signalera kompetens och status. Men så är det inte inom psykiatrin enligt en ny forskningsstudie. Där försöker personalen dölja saker som är utmärkande för miljön.

Samhälle & kultur

Ny metod göra datorprogram användarvänliga

En helt ny metod att anpassa gränssnitt efter olika användargruppers behov har utvecklats på Högskolan Väst i Trollhättan. I en forskningsstudie designades Excel om. Användarna fick kraftigt förbättrade resultat när de löste uppgifter med det anpassade programmet.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet