Tema

Forskningsnyheter från Högskolan Väst.

Tyst i norska skolor om Utøya

Fem år efter terrorattentaten i Oslo och på Utøya pratas det väldigt lite om händelserna i norska skolor. Och diskussionen om Anders Behring Breiviks politiska motiv lyser nästan helt med sin frånvaro. Samtidigt berättar norska skolungdomar att de hittar högerextrema texter på nätet och många av dem ”känner någon” som är kritisk till invandring.

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Dubbelt så många mjukglassar när nya glassmaskiner utvecklas

När glassindustrin utvecklar nya glassmaskiner, använder de sig av simuleringar. Det betyder att de testar hela processen på en dator och först när allt fungerar, utvecklas maskinen i verkligheten. Det här kräver avancerade datorresurser. Genom att skräddarsy resurserna, kan simuleringsprogrammen bli nästan dubbelt så snabba som tidigare.

Natur & teknik

Lärare blir friskare när de själva lär

Att det finns en koppling mellan lärande och hälsa bekräftas i en studie från Högskolan Väst och Linnéuniversitetet. Studien visar att lärares hälsa påverkas av hur mycket de själva lär sig på arbetsplatsen. 229 lärare i Västra Götaland fick svara på en enkät som innehöll frågor om hälsa, kvalitet och arbetsintegrerat lärande. Resultaten visade på en tydlig koppling mellan dessa tre faktorer.

Samhälle & kultur

Flerdimensionella betyg förutsäger studieframgång

Betyg är bra på att förutspå framtida studieresultat och därför ett bra instrument för urval till både gymnasieskola och till högre studier. En bidragande orsak är att lärare inte bara väger in ämneskunskaper utan även sociala aspekter och elevbeteende när de sätter betygen, något som emellertid inte har stöd i skolans styrdokument. Det visar en avhandling i pedagogik vid Göteborgs universitet.

Utbildning & skola

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat.. Samtidigt mår allt fler elever psykiskt dåligt. Forskare vid Högskolan Väst har skrivit en bok om inkludering som ett sätt att bryta denna negativa utveckling.

Samhälle & kultur

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

I det digitala samhället förmedlas information inte bara genom skriven text – bilden och det visuella får allt större betydelse. Den här utvecklingen påverkar förutsättningarna för hur barn lär sig läsa och skriva i skolan. Enligt forskare vid Högskolan Väst, dominerar traditionell text fortfarande undervisningen. Skolan behöver utveckla arbetsformer som lär barnen att arbeta med olika uttryck.

Samhälle & kultur

Majoriteten av fattiga barn finns i invandrarfamiljer

Barn är överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Trenden har funnits sedan andra världskriget. Gruppen som är mest utsatt är barn till invandrare. Men även andelen ensamstående föräldrar med barn som får stöd har ökat kraftigt. Och en grupp som är helt bortglömd är funktionshindrade barn och barn till föräldrar med funktionshinder.

Samhälle & kultur

Lättare bilar med ny robotstyrd svetsmetod

Med en svetsteknik som kallas friktionsomrörningssvetsning, kan bilindustrin använda tunnare plåtar när de bygger bilar. Inga nitar eller punktsvetsar behövs längre i fogarna på bilens chassi och det går att göra hybridfogar – foga ihop olika material som aluminium och stål. Tack vara robotiseringen kan svetsningen också göras tredimensionellt, vilket gör att även små och komplicerade komponenter kan fogas ihop.

Natur & teknik

Nanopartiklar i flygmotorers ytskikt tredubblar livslängden och minskar bränsleförbrukning

Forskare vid Högskolan Väst har börjat använda nanopartiklar i de värmeisolerande ytskikt som skyddar flygmotorer från hetta. I forskarnas tester ökade livslängden med över 300 procent. Detta är något som intresserar både flygindustrin och gasturbinindustrin i allra högsta grad och förhoppningen är att motorer med de nya skikten ska vara i produktion inom två år.

Natur & teknik

Ny metod för att upptäcka svetsdefekter på flygmotorer utvecklas

Ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Väst och GKN Aerospace i Sverige och Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek i Spanien har beviljats forskningsmedel inom Air Transport Net * samarbetet. Högskolan Väst och GKN Aerospace kommer gemensamt utveckla ett system som automatiskt upptäcker brister i svåråtkomliga svetsar på flygmotorkomponenter. Samtidigt kommer Tecnitest Ingenieros och IK4 Lortek att utveckla en produkt som kan utföra detta. Det gemensamma målet är en mer effektiv kontrollmetod och ett tillförlitligt instrument.

Natur & teknik

Bättre kunskap om farliga svetsdefekter

En mycket stor del av alla konstruktioner runt omkring oss byggs samman genom svetsning. Det har varit känt länge att svetsar kan innehålla mikrodefekter, som försämrar hållfasthet och livslängd på konstruktionerna. I en ny avhandling avslöjas hur dessa defekter bildas, något som hitintills varit okänt. Med denna nya kunskap kan man minska mängden defekter och åstadkomma bättre produkter.

Natur & teknik

Forskare skapar elastisk keramik

Keramik gör nytta i gasturbiners och flygmotorers brännkammare som värmeisolerande ytskikt på metallen. Men keramikskikten utsätts för stora påfrestningar när de enorma temperaturväxlingarna gör att materialen omväxlande expanderar och krymper. Därför försöker forskare på Högskolan Väst göra skikten elastiska.

Natur & teknik

Nödraket från forskare om klimathotet

Naturvetarna har klargjort att temperaturhöjningen som är på väg kommer att dränka våra hus och vägar och ge oss värmeböljor då många av oss dör. Så varför agerar inte politikerna? Samhällsvetaren Stellan Vinthagen visar hur dagens maktförhållanden hindrar förändring.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet