Tema

Projekt för hållbart fiske i Östersjön

Forskningsstationen i Ar Högskolan på Gotland, Kustlaboratoriet Sveriges Lantbruksuniversitet och Länsstyrelsen Gotland startar ett gemensamt projekt för att i samarbete med det gotländska fisket öka kunskapen om beståndet av flundra runt Gotland. Projektet är en del i en satsning på hållbart fiske.

Natur & teknik

Ny bok om småföretagande i ett internationellt perspektiv: Small Business Management in Cross-Cultural Environments

Småföretag utgör den allra största andelen av företag, i Sverige såväl som i resten av världen, och förväntningarna har länge varit höga att de mindre företagen skall växa, skapa arbetstillfällen och bidra till den ekonomiska tillväxten. I en ny bok diskuterar Per Lind, gästprofessor vid Högskolan på Gotland myter och förmenta sanningar om småföretagens roll i utvecklingen.

Samhälle & kultur