Tema

.Forskningsnyheter från Högskolan i Kristianstad

Ny metodik för att utvärdera miljöfarliga ämnen

Sopbergen runt om i världen växer. Dessa deponier släpper ifrån sig miljöfarliga ämnen från alltmer komplexa produkter, som kommer att skapa problem för människan och miljön i flera generationer. Dr Britt-Marie Svensson, anställd som laboratorieingenjör vid Högskolan Kristianstad, presenterar i sin avhandling en ny metodik för att utvärdera de miljöfarliga ämnena.

Natur & teknik

Så ska lärare bli bättre

Lärare får emellanåt skulden för att vara ovilliga att ta till sig forskningsresultat. Tidigare forskning har också visat att lärare, när de samtalar om sitt arbete, allt mer sällan riktar sig mot innehållet i undervisningen. Samtidigt har forskning visat att det är lärarna själva som är nyckeln till förändringar i skolan.

Samhälle & kultur

Virtuell guidning i Gustaf Hellströms spår

I år är det 125 år sedan Kristianstadsförfattaren Gustaf Hellström föddes. Det uppmärksammar Lennart Leopold, lektor i svenska vid Högskolan Kristianstad, genom att publicera en interaktiv forskningsrapport där man kan följa i Hellströms spår.Det speciella med Lennarts forskningsrapport, som finns publicerad på Gustaf Hellström-sällskapets hemsida, är att den har interaktiva inslag. Genom länkar till andra hemsidor – med kartor, texter och bilder – kan var och en i fantasin resa i Hellströms fotspår, exempelvis till Hampstead i London, till Montparnasse i Paris, till Manhattan eller Woodstock i Amerika. Han understryker att texten om Hellströms miljöer bör ”avnjutas i små doser” istället för att läsas i ett enda stycke från början till slut. – Man kan söka i texten efter ett ortnamn som särskilt intresserar en, läsa det avsnittet och sedan själv gå vidare via de olika länkarna. Plötsligt kanske man hittar något helt annat i en viss stad som fascinerar en, förutom att den har Hellström-anknytning!

Samhälle & kultur

Barns förmåga att läsa naturen

För en Högskola belägen mitt i ett Biosfärområde och under ett år då Linné firar 300-årsjubileum är förmågan att läsa naturen ett högaktuellt ämne. Fredagen den 27 april disputerar Ola Magntorn* på sin avhandling om just detta ämne.

Natur & teknik

Ny studie kring flyktingars hälsa

Hur påverkas hälsan när man har tvingats fly från sitt hemland och måste anpassa sig till att leva i ett nytt land? Frågan står i fokus i en ny forskningsstudie av Kerstin Samarasinghe, legitimerad sjuksköterska och adjunkt i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad*.

Samhälle & kultur

Vad gör dom egentligen på Komvux?

Vuxenpedagogiska teorier bygger på grundantaganden om att alla vuxna är autonoma och ansvarstagande och att de drivs av ett inre motiv att lära. En ny studie visar emellertid att dessa antaganden endast är ett önsketänkande som ger en idealiserad bild av den vuxne i utbildning.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet