Tema

.Forskningsnyheter från Högskolan i Kristianstad

Så lär vi oss leva med gässen

Skränande marodörer som äter upp grödorna och sprider sjukdomar – eller fåglar som bidrar till skönhetsupplevelser och till ekosystemets tjänster? Det finns många föreställningar om gäss och svanar. Nu kommer en handbok med konkreta tips till dem som har närkontakt med fåglarna.

Natur & teknik

Dinosauriefossil i sandlådan – lär elever abstrakt tänkande

Många sandlådor i Kristianstads kommun har visat sig innehålla havsbottensand och fossil från Kritahavet. Fynden blev grunden till en rekonstruktion av hur Kritahavet i Kristianstadsområdet såg ut för 80 miljoner år sedan. Och undervisningsmaterial som ska lära elever hur de ska förhålla sig till långa tidsperspektiv och abstrakt tänkande.

Natur & teknikUtbildning & skola

Vardagspsykiatri om patienten får bestämma

Allt fler söker hjälp på psykiatriska akutvårdsmottagningar – och en del patienter återkommer gång på gång. Men om patienternas behov i vardagen får styra så kan vården se annorlunda ut. Det visar Högskolan Kristianstad och Region Skåne med en ny vårdmodell som utgår från patienternas egna behov.

Hälsa & medicin

Forskarnas kost för bättre munhälsa och mindre diabetesmedicin

Tio försökspersoner med typ 2-diabetes har fått en specialkomponerad kost under två veckor. Den specialkomponerade menyn är baserad på traditionellt nordiska råvaror, som grönsaker, bär, fullkorn, fet fisk, magert kött och rapsolja.
– Vi har redan sett hur deltagare i studien kunnat sänka sina insulindoser säger Viktoria Olsson, lektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad.

Hälsa & medicin

Teknik som hindrar skadliga läkemedelsutsläpp i sjöar och hav

Läkemedelsrester passerar i dag ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan också användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial till modern vattenreningsteknik i våra avloppsreningsverk som hindrar läkemedelsutsläpp i sjöar och hav.

Hälsa & medicin

Skånsk satsning på metoder att rena vatten från läkemedelsrester

Forskare vid Högskolan Kristianstad ska arbete med tre miljöstrategiska insatser inom Region Skånes handlingsplan för läkemedel och miljö 2015–2018: monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten, modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten samt EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet