Tema

Forskarnas kost för bättre munhälsa och mindre diabetesmedicin

Tio försökspersoner med typ 2-diabetes har fått en specialkomponerad kost under två veckor. Den specialkomponerade menyn är baserad på traditionellt nordiska råvaror, som grönsaker, bär, fullkorn, fet fisk, magert kött och rapsolja.
– Vi har redan sett hur deltagare i studien kunnat sänka sina insulindoser säger Viktoria Olsson, lektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad.

Hälsa & medicin
Läs mer

Teknik som hindrar skadliga läkemedelsutsläpp i sjöar och hav

Läkemedelsrester passerar i dag ofta genom våra reningsverk ut i sjöar och hav med negativ påverkan på djurlivet. Forskare vid Högskolan Kristianstad har utvecklat ett analysinstrument som hjälper till att beskriva läkemedelsresternas beteende i naturen. Den nya metoden kan också användas för att studera inbindning till aktivt kol och för att utveckla nya filtermaterial till modern vattenreningsteknik i våra avloppsreningsverk som hindrar läkemedelsutsläpp i sjöar och hav.

Hälsa & medicin
Läs mer

Skånsk satsning på metoder att rena vatten från läkemedelsrester

Forskare vid Högskolan Kristianstad ska arbete med tre miljöstrategiska insatser inom Region Skånes handlingsplan för läkemedel och miljö 2015–2018: monitorering av läkemedel för ökad kunskap om cocktail-effekter i Kristianstad Vattenrike och Hanöbukten, modern vattenreningsteknik på reningsverk som mynnar i Helge Å och Hanöbukten samt EU-samarbete med inriktning mot teknikutveckling inom vattenrening. Arbetet ska dessutom knyta vattendragen runt Kristianstad i ett europeiskt samarbetsnätverk

Miljö
Läs mer

Matprojekt med Tetra Pak

KK-stiftelsen ger närmare 1,2 Mkr till ett forskningsprojekt vid Högskolan Kristianstad. Syftet är att öka kunskapen kring hur emulsionslivsmedel med hög fetthalt, som majonnäs och dressingar, kan tillverkas med storskalig processutrustning.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet