Tema

Forskningsnyheter från Jönköping university

Shopping på nya sätt med smartphones

Sedan svenska konsumenter skaffade sig smarta mobiltelefoner har sättet vi shoppar på förändrats. Media Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har beviljats 1 992 000 kronor i forskningsmedel. Forskarna ska studera hur vårt shoppingbeteende förändras av smartphones – och hur handlarna kan använda sig av detta beteende.

Samhälle & kultur
Läs mer

Flera perspektiv måste mötas gällande begreppet arbetsförmåga

Trots att arbetsförmåga är ett debatterat fenomen saknas studier som belyser begreppet ur flera perspektiv. Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar i en ny doktorsavhandling i arbetsterapi hur betydelsefullt det är att olika perspektiv får bidra till att bättre illustrera den dynamik som ryms inom det mångfacetterade begreppet arbetsförmåga.

Samhälle & kultur
Läs mer

Hur värderar man en framtid?

Intern och extern redovisning har i grunden olika syften. Men när ett företag börjar använda International Financial Reporting Standards (IFRS), blir den interna rapporteringen ihopkopplad med den externa. I en ny doktorsavhandling har Berit Hartmann undersökt hur det fungerar i praktiken, och hur det påverkar hur ett företaget uppfattar och beskriver sin framtid.

Samhälle & kultur
Läs mer

Forskning om vård av äldre

I takt med att befolkningen blir äldre, ökar också problemen med multisjuklighet och multipla funktionella problem. Hälsohögskolan i Jönköping och Karolinska Institutet ska i ett gemensamt projekt ta fram verktyg för att förebygga och behandla multipla sjukdomar hos äldre.

Hälsa & medicin
Läs mer

EU tillsätter expertgrupp om digital ekonomi

Vår värld digitaliseras i rasande fart och i takt med allt fler varor och tjänster blir tillgängliga över nätet var man än befinner sig, förflyttas allt mer pengar över nationsgränserna. Det här leder till problem när det kommer till beskattning. EU tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram ett förslag på hur de här problemen kan lösas.

Samhälle & kultur
Läs mer

Mer järnväg ger fler jobb

Över 12 000 nya jobb kan skapas i regionerna omkring Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås om järnvägsnätet byggs ut. Forskare på Jönköping International Business School är klara med en studie om vad det skulle innebära för tillväxten att bygga ut järnvägsnätet. Resultaten från studien Tillgänglighet – Tillväxt – Planering, visar sambandet mellan ökad tillgänglighet och regional utveckling.

Samhälle & kultur
Läs mer

Hur bidrar pedagogisk dokumentation till en förändrad förskola?

Förskollärare har idag fått ett utökat ansvar att dokumentera barns utveckling och lärande. Hur har detta förändrat förskolans verksamhet?Karin Alnervik har analyserat hur förskollärare beskriver den förändring som detta arbete inneburit. Hur har dokumentationen förändrat förskolans verksamhet när det gäller arbetssätt och hur har verksamhetens organisation förändrats?

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet