Tema

Forskningsnyheter från Jönköping university

Fortsätta arbeta efter pensioneringen?

Vi lever allt längre. Detta innebär också att vi kommer behöva arbeta allt längre. Frågan om höjd pensionsålder diskuteras flitigt av såväl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande? Det har en grupp ”seniordoktorander” vid Högskolan i Jönköping undersökt i en studie.

Samhälle & kultur

Shopping på nya sätt med smartphones

Sedan svenska konsumenter skaffade sig smarta mobiltelefoner har sättet vi shoppar på förändrats. Media Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har beviljats 1 992 000 kronor i forskningsmedel. Forskarna ska studera hur vårt shoppingbeteende förändras av smartphones – och hur handlarna kan använda sig av detta beteende.

Samhälle & kultur

Flera perspektiv måste mötas gällande begreppet arbetsförmåga

Trots att arbetsförmåga är ett debatterat fenomen saknas studier som belyser begreppet ur flera perspektiv. Inger Jansson vid Hälsohögskolan i Jönköping visar i en ny doktorsavhandling i arbetsterapi hur betydelsefullt det är att olika perspektiv får bidra till att bättre illustrera den dynamik som ryms inom det mångfacetterade begreppet arbetsförmåga.

Samhälle & kultur

Hur värderar man en framtid?

Intern och extern redovisning har i grunden olika syften. Men när ett företag börjar använda International Financial Reporting Standards (IFRS), blir den interna rapporteringen ihopkopplad med den externa. I en ny doktorsavhandling har Berit Hartmann undersökt hur det fungerar i praktiken, och hur det påverkar hur ett företaget uppfattar och beskriver sin framtid.

Samhälle & kultur

Forskning om vård av äldre

I takt med att befolkningen blir äldre, ökar också problemen med multisjuklighet och multipla funktionella problem. Hälsohögskolan i Jönköping och Karolinska Institutet ska i ett gemensamt projekt ta fram verktyg för att förebygga och behandla multipla sjukdomar hos äldre.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet