Tema

Forskningsnyheter från Jönköping university

Vem är karriären till för?

Hur har synen på karriär skiftat fokus i takt med förändringar i arbetslivet? Hur ser olika målgrupper på begreppet karriär? Det har Ingela Bergmo-Prvulovic undersökt i en doktorsavhandling vid Högskolan för lärande och kommunikation.

Samhälle & kultur

Framtidens butiker är flexibla

Detaljhandeln är länken mellan leverantörer och konsumenter. Och för att få nöjda och lojala kunder, måste handeln få en mer flexibel logistik och kunna reagera snabbt på förändringar. En ny doktorsavhandling utgår från metoder som traditionellt används när man studerar logistik vid tillverkning, och överför den kunskapen till detaljhandeln.

Samhälle & kultur

Fortsätta arbeta efter pensioneringen?

Vi lever allt längre. Detta innebär också att vi kommer behöva arbeta allt längre. Frågan om höjd pensionsålder diskuteras flitigt av såväl politiker som fackförbund. Men vad säger pensionärerna själva om betydelsen av arbete och lärande? Det har en grupp ”seniordoktorander” vid Högskolan i Jönköping undersökt i en studie.

Samhälle & kultur

Shopping på nya sätt med smartphones

Sedan svenska konsumenter skaffade sig smarta mobiltelefoner har sättet vi shoppar på förändrats. Media Management and Transformation Centre vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har beviljats 1 992 000 kronor i forskningsmedel. Forskarna ska studera hur vårt shoppingbeteende förändras av smartphones – och hur handlarna kan använda sig av detta beteende.

Samhälle & kultur