Tema

Forskningsnyheter från Jönköping university

Delaktighet räddar relationen vid förmaksflimmer

I dag lider omkring 300 000 personer i Sverige av förmaksflimmer. Forskare vid Jönköping university har undersökt hur parrelationer påverkas när den ena partnern drabbas.
– Förmaksflimmer är en lurig sjukdom eftersom den har så diffus karaktär. Men om båda parterna får ta del av informationen kan det eliminera mycket av osäkerheten kring sjukdomen, behandlingen och själva relationen, säger doktoranden Tomas Dalteg.

Hälsa & medicin

Svenska universitet behöver bli bättre på jämlikhet

Svenska lärosäten klarar inte kraven på jämlikhet. Det visar en ny studie från Jönköping University, som nyligen publicerats i den ansedda internationella tidskriften ”Informatics” temanummer om högre utbildning.
– Våra universitet har en del att göra för att bättre leva upp till diskrimineringslagen och bemöta funktionshindrade, säger professor Sangeeta Bagga-Gupta

Samhälle & kulturUtbildning & skola

Skamkänslor bakom mäns våld

Våld föder skam. Skam föder våld. Hur ska man bryta den onda cirkeln? Forskaren Peter Jansson vill introducera ett nytt forskningsperspektiv i Sverige
– Det är lika viktigt att förstå förövaren. Förövaren kan också vara ett våldsoffer som dessutom är påverkad av sin position i klasstrukturen.

Samhälle & kultur

Eget företagande ger snabb integration

Eget företagande är ett bra alternativ för invandrare att integreras i det svenska samhället. Det visar en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University.
– Nyttan är dubbel. Entreprenörskapet skyndar på integrationen. Samtidigt bidrar integrationsprocessen till att utveckla företagarens affärskoncept, säger fil.dr Quang Evansluong.

Samhälle & kultur

Så överlever ett familjeföretag – i Pakistan och övriga världen

Hur lever familjeföretag vidare över tid och generationsskiften? Vilka strategier använder de och vilken roll spelar ägarfamiljens känslomässiga engagemang? Naveed Akhter vid Jönköping International Business School har studerat ett antal familjeföretag i Pakistan för att ta reda på vilka strategier som är framgångsrika och vad som får ett företag att överleva under både goda och dåliga tider.

Samhälle & kultur