Tema

Nyheter om forskning från Högskolan i Halmstad.

Barns BMI kan förutspå framtida fetma

Barn drabbas allt oftare av fetma såväl i Sverige som globalt. Ett europeiskt forskarlag – där forskare från Högskolan i Halmstad ingår – har kartlagt yngre barns hälsa i åtta länder. Resultatet visar att barns BMI-utveckling och viktkurva kan förutsägas vid två mättillfällen, vid ett och fem års ålder.

Hälsa & medicin
Läs mer

Hälsa är den nya religionen

Går det att beskriva hälsa, träning och hälsovård som en religion? Svaret är Ja! I sin forskning har Britta Pelters vid Högskolan i Halmstad, tillsammans med sin forskarkollega Barbro Wijma från Linköpings universitet, kommit fram till att dagens hälsovurm uppfyller alla kriterier för att vara en religion. Något som bland annat innebär ökade risker för dem som inte passar in i den hälsosamma mallen.

Samhälle & kultur
Läs mer

När en väl fungerande styrelse blir en bromskloss för innovation

En väl fungerande styrelse är inte alltid synonym med en styrelse som skapar de bästa förutsättningarna för utveckling av innovationer i små och medelstora bolag. En aktiv styrelse kan faktiskt hindra utvecklingen, menar innovationsforskaren Daniel Yar Hamidis som undersökt vilken roll ordförandeskapet i styrelsen spelar för ett företags utveckling.

Samhälle & kultur
Läs mer

Många utan sysselsättning efter särskoleutbildning

Kunskaperna om arbetsliv och sysselsättning efter skoltiden för unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning är näst intill obefintliga. I avhandlingen ”Sysselsättning och social rättvisa” presenteras unika resultat från en nationell registerstudie om efter(sär)gymnasial sysselsättning, som på flera sätt går emot vad man tidigare trott.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Design som skrotar stereotyperna

Omklädningsrum för alla, oavsett kön, sexuell läggning eller religion. Ett dörrlås som öppnar sig automatiskt vid rökutveckling. Ett klädesplagg som läser av hälsotillståndet. Tre koncept för brandskyddet – från projektet Origo som med normkritisk design lyfter jämställdhetsfrågor på ett helt nytt sätt.

Samhälle & kultur
Läs mer

Sopor – inte miljöpolitik – bakom minskning av fossila bränslen

Under 2000-talet har det i Sverige skett en övergång från fossila till icke-fossila bränslen. Detta har lyfts fram som en framgång för politiska satsningar och miljöinnovationer. Men så är inte fallet – ökad eldning av sopor och träflis ligger bakom övergången som inte heller inneburit någon nämnvärd minskning av koldioxidutsläppen.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Bättre idrottsredskap för barn

Forskningsprojektet Mångfaldslabbet – normkritisk innovation inom Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad får drygt 3,4 miljoner kronor av Vinnova för att ägna tre års forskning åt att ta fram nya idrottsredskap för barn med och utan funktionsnedsättningar.

Samhälle & kultur
Läs mer

Digital innovation enklare med forskning

Digitaliseringen av exempelvis dagstidningar har på kort tid revolutionerat vårt samhälle. Men den digitala innovation som är nödvändig för denna utveckling är fortfarande en utmanande process. Forskning från Högskolan i Halmstad visar hur de digitala innovationsprocesserna går till och hur de bäst organiseras.

Samhälle & kultur
Läs mer

Smarta hem blir smartare och säkrare

”Smarta hem” använder teknologi som kan öka komfort och säkerhet och minska energiförbrukning. I framtiden kan smarta hem också komma till nytta vid vård och omsorg om äldre och handikappade. Wagner Ourique de Morais forskar om en metod som möjliggör att känslig information i smarta hem kan behandlas på ett säkrare sätt än tidigare. Dessutom har han utvecklat en säng som övervakar äldres sömnbeteende samt ett tai-chi spel som syftar till att visa hur seriösa spel kan bidra till att förebygga fall hos äldre.

Natur & teknik
Läs mer

Läkemedel i avloppsvatten renas av naturen

Vi kissar ut och spolar ner stora mängder mediciner varje dag. Mängden läkemedelsrester i vårt avloppsvatten ökar i en farlig takt eftersom reningsverken bara delvis kan rena dessa substanser. En del av lösningen för att öka reningen kan vara att härma naturen. Forskning vid Högskolan i Halmstad undersöker hur våtmarker bryter ner läkemedel.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet