Tema

Våld i skolan blir demokratidilemma för lärarna

Det finns ingen quick fix för skolan – men massor av kunskap som hjälper till att förstå och hantera de utmaningar som lärare dagligen står inför säger Silvia Edling docent i didaktik vid Högskolan i Gävle, som föreläst på skolor kring diskriminering och kränkning. Hon har i en bok tagit fasta på det lärare berättat och relaterat detta till aktuell våldsforskning.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Robot för underkroppen kan ge äldre kraft i benen

Exo-legs är ett så kallat exoskelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre. Via sensorer vid höft, lår och fot, som känner av när muskeln börjar arbeta fungerar exoskelettet som artificiella muskler som bär upp benet och böjer knät.
– Ett Exoskelett ska ge äldre bättre balans och styrka att klara vardagen, säger Gurvinder Virk, professor i robotik.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Bra med variation i arbetslivet – men hur?

Varierad fysisk belastning minskar ohälsan i arbetslivet, något som de flesta forskare är överens om. Men faktum är att ingen riktigt vet hur den där variationen ska se. Det vetenskapliga stödet för hur initiativ som jobbrotation och arbetsväxling ska hjälpa oss nå en bättre arbetshälsa är tunt, visar forskning från Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Låt naturens ljud minska stressen i stan

Kan naturens ljud minska människors stress i städerna? Det tror forskare i Gävle som vill skapa urbana ljudlandskap genom utformning av gröna väggar och grönområden. Grönska är inte bara vackert, det låter faktiskt väldigt bra också, menar psykologiprofessorn Igor Knez.

Miljö
Läs mer

Arbetsmiljöarbetet sämre än vi tror

Vi har en bild av att vi är ganska bra på arbetsmiljöarbete i Sverige. Ändå visar siffror från Arbetsmiljöverket att ungefär hälften av alla svenska företag inte uppnår de krav arbetsmiljölagarna ställer. De flesta anställda uppger att ansvaret för att arbeta säkert är upp till dem själva.

Samhälle & kultur
Läs mer

Motiverande samtal sår frön till sundare livsstil

Landstingen satsar på motiverande samtal (MI) för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller till exempel tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, som forskat om hur distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården använder motiverande samtal.

Hälsa & medicin
Läs mer

De anser inte att de är underordnade

Man måste försöka att förstå, ha empati och nyfikenhet och framförallt respekt för de ensamkommande barnen. De anser inte att de är underordnade och de vill bli bemötta med respekt. Det menar Fereshteh Ahmadi, sociologiprofessor och My Lilja, lektor, Högskolan i Gävle, i en bok om de ensamkommande flyktingbarnens situation i Sverige.

Samhälle & kultur
Läs mer

Fjällen som läkande platser

På ett vi-plan identifierar människor som bor i fjällområdena varumärkesplatser, till exempel Åre, som viktigast. Men på personlig nivå mutar man sin lilla plats dit man återvänder med sina närmaste. Ju starkare relation du har till fjällen desto högre välbefinnande – fjällen blir läkande platser, säger psykologiprofessor Igor Knez.

Samhälle & kultur
Läs mer

FBI tar hjälp av svensk toppförhandlare

– Oavsett om det är en förhandling hemma vid köksbordet, en affärsförhandling eller ett gisslandrama, så är hemligheten för att få till en lyckad lösning densamma, säger Lars-Johan Åge forskare vid Högskolan i Gävle. Forskaren Lars-Johan Åge har kontinuerlig kontakt och samarbete med både FBI och den svenska polisens insatsstyrka, som båda visar stort intresse för hans forskning.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi måste börja betala notan för våra mobiltelefoner

Vi lever i en tid när vi kräver mer och mer datakraft. Vi har vant oss vid att tala obegränsat och till och med att titta på videofilmer i våra mobiltelefoner. Den stora frågan är, hur vi ska möta kraven på mer och mer datakraft för trådlös kommunikation, samtidigt som vi måste begränsa vår elkonsumtion, säger Efrain Zenteno, forskare vid Högskolan i Gävle.

Natur & teknik
Läs mer

Naturen har blivit det heligaste vi har

I Sverige är naturen den helt dominerande källan till kraft och tröst vid livskriser. När svenskar söker trygghet ro och tröst ger de sig ut i naturen, till skillnad mot övriga européer som söker sig till religionen. Svenskars strategier för att till exempel hantera kris i samband med cancersjukdom presentaras nu i en bok av Fereshteh Ahmadi, professor i sociologi vid Högskolan i Gävle.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet