Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Gävle.

Salamandrarna som förändrade stadsbarnen

Elever i Bromma har i tio års tid räddat salamandrar som hamnat fel under sin vandring mot parning i en damm. Och på så sätt stabiliserat en av Stockholms viktigaste avelsplatser. När de fick ansvar för att hjälpa utsatta salamandrar, förändrades deras värderingar och känslor för naturen på djupet, säger miljöforskaren Stephan Barthel.

Miljö & klimatUtbildning & skola

Bakgrundsprat stör mest på jobbet

Bakgrundsprat på jobbet stör mycket mer än vi tidigare trott. Avgörande för i vilken grad det stör är hur mycket vi förstår diskussionerna runt omkring oss. Slutsatsen av ny forskning inom miljöpsykologi är att människor behöver tysta arbetsmiljöer för att kunna skriva.

Samhälle & kultur

Förebygga våld handlar om att värna relationer

Har Sverige något att lära av USA för att förebygga skolskjutningar?
Nej, det tycker jag inte, säger Sofia Wikman, lektor i kriminologi vid Högskolan i Gävle, som nyss kommit hem efter ett besök i Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, där sjutton personer sköts till döds den 14 februari 2018.

Samhälle & kultur

Könet avgör vad doktorn ordinerar

Män uppger i större utsträckning att de har en depression än kvinnor. Trots det är behandling med antidepressiva läkemedel betydligt vanligare bland kvinnor. Förklaringen kan vara en kultur där kvinnors problem oftare ses som psykiska, enligt forskaren Lena Thunander Sundbom.

Hälsa & medicin

Brister i mätning av arbetsbelastning

Trots att det tunga kroppsarbetet i många fall ersatts av arbeten som kräver lägre muskelaktivitet skadas människor fortfarande i jobbet. För att kunna svara på varför det är så krävs bättre mätmetoder, konstaterar forskaren Jennie Jackson vid Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet