Tema

För mångfald – men var tredje svensk vill helst ha svenska grannar

Idag är 64 procent av befolkningen positiva till mångfald, men andelen har minskat med 10 procentenheter – den största opinionsförskjutningen sedan mätningarna startade år 2005. En mer negativ inställning till mångfald märks nu bland kvinnor och de i medelåldern. Detta visar den årliga Mångfaldsbarometern från Högskolan i Gävle.

Samhälle & kultur
Läs mer

Luftvägstester kan rädda liv

Vi måste få bättre rutiner för narkos vid akuta situationer, det handlar om patientsäkerhet och om att rädda liv. Samtidigt behöver vi se det stora behovet av att hjälpa patienten över den värsta rädslan, säger Kati Knudsen, forskare vid Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicin
Läs mer

Våld i skolan blir demokratidilemma för lärarna

Det finns ingen quick fix för skolan – men massor av kunskap som hjälper till att förstå och hantera de utmaningar som lärare dagligen står inför säger Silvia Edling docent i didaktik vid Högskolan i Gävle, som föreläst på skolor kring diskriminering och kränkning. Hon har i en bok tagit fasta på det lärare berättat och relaterat detta till aktuell våldsforskning.

Samhälle & kulturUtbildning & skola
Läs mer

Robot för underkroppen kan ge äldre kraft i benen

Exo-legs är ett så kallat exoskelett för underkroppen som ska underlätta rörelsefriheten hos äldre. Via sensorer vid höft, lår och fot, som känner av när muskeln börjar arbeta fungerar exoskelettet som artificiella muskler som bär upp benet och böjer knät.
– Ett Exoskelett ska ge äldre bättre balans och styrka att klara vardagen, säger Gurvinder Virk, professor i robotik.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Bra med variation i arbetslivet – men hur?

Varierad fysisk belastning minskar ohälsan i arbetslivet, något som de flesta forskare är överens om. Men faktum är att ingen riktigt vet hur den där variationen ska se. Det vetenskapliga stödet för hur initiativ som jobbrotation och arbetsväxling ska hjälpa oss nå en bättre arbetshälsa är tunt, visar forskning från Högskolan i Gävle.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet