Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Gävle.

Socialt engagemang riskfaktor för lärare

En av tio lärare i Sverige är drabbade av stressrelaterad utmattning – en 50 procent högre andel än hos övriga yrkesgrupper.
– De lärare som har ett starkt socialt patos och engagerar sig djupt i elever och kollegor är mest utsatta, säger Ola Nordhall vid Högskolan i Gävle.

Utbildning & skola

De flesta partiers väljare är positiva till mångfald

Nästan sex av tio svenskar anser att människor med utländsk bakgrund ska ha möjlighet att bevara sina kulturella traditioner. Samtidigt menar nio av tio menar samtidigt att det finns en skyldighet att anpassa sig till svensk kultur och svenska vanor.  Mångfaldsbarometern visar också att majoriteten anser att nyanlända inte alls är mer högljudda och stökiga än svenskar.

Samhälle & kultur