Tema

Forskningsnyheter från Högskolan i Borås

Stor okunskap om våld mot män i nära relationer

Vi vet för lite om män som utsätts för våld i nära relationer, menar Claes Ekenstam, idéhistoriker och psykoterapeut som intervjuat utsatta män.
– Gemensamt för flera av männen är att det tog lång tid innan de sökte hjälp eftersom de var rädda att inte bli trodda.
Påfallande många av de intervjuade hade blivit sexuellt utnyttjade i förpuberteten.

Samhälle & kultur

Svara i mobilen? balansgång i trafiken för en distriktssköterska

Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta. En stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret.
– Kommunerna som arbetsgivare behöver se till att det finns säkra tekniska lösningar för detta, menar forskare vid Högskolan i Borås.

Samhälle & kultur

Synskada hindrar inte modeintresse

Modevärlden är till stor del en visuell upplevelse. Trender dyker upp i offentliga miljöer och sprids genom massmedia, bilder och foton. Som blind eller synskadad blir du lätt exkluderad. Det nya projektet Beyond Seeing vill hitta svaren på hur blinda och synskadade upplever mode under dessa omständigheter.

Samhälle & kultur

Patienter får inte kunskap om sin hälsa

Allt fler blir äldre och ökade krav ställs på sjuksköterskors förmåga att stödja patienter i hur de kan ta hand om sin egen hälsa.
– Min forskning visar att sjuksköterskorna inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande. Men de anser själva att de har en hög kompetens inom området, säger Anne-Louise Bergh, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Hälsa & medicin

Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Sepsis är vanligt förekommande och kräver snabb behandling. Men det försvåras av att symtomen ofta är otydliga så det är svårt att ställa tidig diagnos. Nu pågår forskning vid Högskolan i Borås för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.

Hälsa & medicin

Podcast om etik i ambulanssjukvård

närbild på ambulanssiren

Ambulanspersonal måste vara beredda på att det värsta kan hända. Hur hanterar ambulanspersonal till exempel kontakten med anhöriga när en patient drabbas av plötsligt hjärtstillestånd och avlider utanför sjukhusporten. Anders Bremer, lektor i vårdvetenskap forskar om etiska frågeställningar som ambulansvården ställs inför.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Podcast om digitala arbetsplatser

En man som sitter och arbetar med bärbar dator och mobil

Dela kontor med dina vänner! Vem du arbetar för spelar mindre roll.  Om du är duktig på att lösa problem och kan kommunicera som ett proffs, då har du goda chanser till arbete i framtiden.  Det menar Katriina Byström som forskar om digitala arbetsplatser.

Samhälle & kultur

Hållbart ledarskap om forskarna får råda

Forskare vid Högskolan i Borås och KTH presenterar nu ett arbetsmaterial som stödjer chefer att leda hållbart i vardag och förändring. Detta för att chefer ska kunna möta Arbetsmiljöverket skärpta krav på en bättre organisatorisk och social arbetsmiljö. Det bästa är om man tar sig an materialet i grupp.

Samhälle & kultur

Kommunicera mera för en bättre äldrevård

En färsk studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig. Ljudinspelningar från ett 100-tal hemtjänstbesök i Västmanland visar bland annat att existentiella frågor kan vara utmanande.
– Brister i kommunikation skapar ett onödigt lidande, därför är det en central aspekt inom vården, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet