Tema

Smart klädd i 100 procent svenskt papper

Skog som blir till papper, som blir till tyg. Trä förädlas till närodlad textil.
– En av de stora utmaningarna i framställandet av ett papperstyg har varit att sticka i pappersgarn istället för att väva, eftersom papper är ett relativt stumt material, säger Lena-Marie Jensen, arbetsledare för Design for recycling, vid Högskolan i Borås.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Stor okunskap om våld mot män i nära relationer

Vi vet för lite om män som utsätts för våld i nära relationer, menar Claes Ekenstam, idéhistoriker och psykoterapeut som intervjuat utsatta män.
– Gemensamt för flera av männen är att det tog lång tid innan de sökte hjälp eftersom de var rädda att inte bli trodda.
Påfallande många av de intervjuade hade blivit sexuellt utnyttjade i förpuberteten.

Samhälle & kultur
Läs mer

Svara i mobilen? balansgång i trafiken för en distriktssköterska

Distriktssköterskorna spenderar mycket tid i trafiken, på väg till nästa äldreboende eller till nästa hem, och telefonen ringer ofta. En stor del av arbetstiden består av råd och stöd per telefon utanför kontoret.
– Kommunerna som arbetsgivare behöver se till att det finns säkra tekniska lösningar för detta, menar forskare vid Högskolan i Borås.

Samhälle & kultur
Läs mer

Synskada hindrar inte modeintresse

Modevärlden är till stor del en visuell upplevelse. Trender dyker upp i offentliga miljöer och sprids genom massmedia, bilder och foton. Som blind eller synskadad blir du lätt exkluderad. Det nya projektet Beyond Seeing vill hitta svaren på hur blinda och synskadade upplever mode under dessa omständigheter.

Samhälle & kultur
Läs mer

Patienter får inte kunskap om sin hälsa

Allt fler blir äldre och ökade krav ställs på sjuksköterskors förmåga att stödja patienter i hur de kan ta hand om sin egen hälsa.
– Min forskning visar att sjuksköterskorna inte följer kunskapsutvecklingen inom patientundervisning med fokus på patientens lärande. Men de anser själva att de har en hög kompetens inom området, säger Anne-Louise Bergh, universitetslektor vid Högskolan i Borås.

Hälsa & medicin
Läs mer

Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Sepsis är vanligt förekommande och kräver snabb behandling. Men det försvåras av att symtomen ofta är otydliga så det är svårt att ställa tidig diagnos. Nu pågår forskning vid Högskolan i Borås för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.

Hälsa & medicin
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet