Tema

Forskningsstudien SCAPIS får 100 miljoner

– Kunskapsbanken som byggs upp genom SCAPIS blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket betydelsefullt för att SCAPIS ska kunna byggas ut och genomföras över hela landet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hälsa & medicin

Svensk forskning kan leda till bättre behandling av hjärtinfarkt

Nu har forskare vid Karolinska Institutet med stöd från Hjärt-Lungfonden tagit fram en ny metod för att stoppa ämnen som drar samman blodkärlen i kroppen. Detta innebär stora möjligheter att förbättra både förebyggande och akut behandling av hjärtinfarkt. Men mer resurser behövs till fortsatt forskning för att kunna utveckla välfungerande mediciner.

Hälsa & medicin

Stroke kan ge värre hjärnskador hos män

En forskargrupp i Lund har för första gången visat att det finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor i hur hjärnan påverkas efter en stroke. Deras studie bidrar till en bättre förståelse av könets inverkan vid stroke och kan få betydelse för hur vården utformas för kvinnor och män.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet