Tema

Att följa eller följas – så väljer institutionerna rätt strategi vid investeringar i riskkapitalfonder

Intresset för investeringar i riskkapitalfonder har ökat dramatiskt under de senaste åren. Trots detta är kunskapen om riskkapital som tillgångsslag fortfarande högst begränsad. Anna Söderblom vid Handels­högskolan i Stockholm bidrar med sin nya avhandling till en förbättrad kunskap om hur institutioner kan optimera sina investeringsstrategier och därmed förbättra avkastningsmöjligheterna.

Samhälle & kultur

Varannan kvinna upplever att kvinnor har sämre möjligheter att avancera

En ny undersökning, som genomförts av Handelshögskolan i Stockholm, visar på stora olikheter mellan kvinnors och mäns upplevelser av hur det står till med jämställdheten i Sveriges näringsliv. Kvinnor upplever stora brister i jämställdheten och har ofta upplevt flera hinder i sin egen karriär relaterade till sitt kön, medan männen ofta inte ser att det finns en jämställdhetsproblematik alls.

Samhälle & kultur

Innovationshälsa – en förutsättning för företags konkurrenskraft

Kompetensen och förmågan till innovationer måste vara god och kontinuerligt utvecklas i hela samhället. Det avgör om företag som agerar på den internationella marknaden skall kunna förbättra sin konkurrenskraft och är en förutsättning för välfärden i samhället.Det beskrivs i en ny avhandling av Charlotte Glassér vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur

Sociala strukturer avgörande för valet att starta företag

Vilka är de människor som väljer att bli företagare istället för att ta en anställning? Karin Darin som i dagarna disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm med avhandlingen ” Social Positions in Self-Employment ” ger ett annat svar på den frågan än företagarna själva. Avhandlingen visar nämligen att valet att bli företagare ofta är socialt bestämt.

Samhälle & kultur

Ny forskning kring ryska ekonomin

Martin Kragh vid Handelshögskolan i Stockholm disputerar med sin avhandling som studerar den ryska ekonomin i ett historiskt perspektiv, med fokus på hur landets industri och arbetsmarknad formerades under sovjetregimen. Den presenterar ny data från ryska arkiv på sovjetekonomins effektivitet och funktionssätt, och demonstrerar under vilka förutsättningar regimen använde repression för att uppnå ekonomiska mål.

Samhälle & kultur

Bankernas kreditförluster hämmar återhämtning från den finansiella krisen

Hur påverkar ett företags kassaflöde dess investeringar? Vilken effekt har bankernas kreditförluster på den ekonomiska tillväxten? Har valutadeprecieringar betydande negativa effekter på konsumtion och investeringar i länder med stora lån i utländsk valuta? Dessa aktuella frågor besvarar nationalekonomen Ola Melander vid Handelshögskolan i Stockholm i sin nyutkomna avhandling.

Samhälle & kultur

Inkonsekvent kommunikation stärker väletablerade varumärken

Väletablerade varumärken som betonar enhetlighet i kommunikationen riskerar att uppfattas som enahanda och förutsägbara. Om avsändaren istället vågar kommunicera ett budskap som står i strid med etablerade associationer till varumärket leder detta till bättre attityder och större intresse för varumärket. Det är till exempel bättre för varumärket om fotbollsspelaren Henrik Larsson gör reklam för iPod, och artisten Håkan Hellström gör reklam för Nike, än tvärtom. Det visar Fredrik Törn i en ny doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur

Ett intensivare mediebrus omkullkastar marknadsföringslogiken

Kan du berätta hur många reklambudskap du sett eller hört sedan du vaknade i morse? Antagligen inte. Idag möts vi av reklambudskap överallt: i tidningar och butiker, på restauranger och sportarenor – till och med våra vänner är bärare av dessa budskap. I en färsk avhandling från Handelshögskolan i Stockholm undersöker Sara Rosengren hur detta brus påverkar marknadskommunikationens förutsättningar och uttryck.

Samhälle & kultur

Varför skänker vi pengar till välgörande ändamål?

Snart är det jul – och högsäsong för landets insamlingsorganisationer. Vid katastrofer och i juletid ger vi mest pengar till välgörenhet. I Sverige skänks närmare fem miljarder kronor per år till ideella organisationer. Men varför skänker människor bort sina pengar till välgörenhet? Detta är grundfrågan i nationalekonomen Anna Bremans nya skrift, Forskning om filantropi.

Samhälle & kultur

VD under press – om medialiseringen av näringslivets ledare

Vilka krav ställer den ökade mediebevakningen på företagsledare? Vilka konsekvenser får det för vd:s uppdrag? Hur påverkar mediernas personifiering och skärpta fokus på aktieägarvärde föreställningar om vem som är en bra vd? Dessa frågor diskuteras av ek. dr. Pernilla Petrelius Karlberg i en skrift i serien Forskning i Fickformat, som ges ut av Ekonomiska forskningsinstitutet (EFI) vid Handelshögskolan i Stockholm.

Samhälle & kultur