Tema

Olika träningsstrategier förbättrar uthållighet och insulinkänslighet

Regelbunden motion är effektivt för att förebygga diabetes och förbättra prestationsförmågan, men beroende på syfte, kapacitet och tillgänglighet måste olika träningsformer utvärderas. Per Franks avhandling visar att träning med låga glykogennivåer ökar mitokondrietätheten, vilket innebär en förbättrad uthållighet. Resultatet visar även att styrketräning är en effektiv och säker metod för äldre att förbättra hälsa och prestation.

Hälsa & medicin

Stillasittandet utgör stor hälsorisk

Hellre sund med rund mage än smal med dålig kondition. Så kan man sammanfatta Elin Ekblom Baks avhandling ”Physical activity, Cardiorespiratory fitness, and Abdominal obesity in relation to Cardiovascular Disease Risk — Epidemiological studies”. Syftet var att studera den enskilda betydelsen av olika delar av vårt rörelsemönster – vardaglig aktivitet, motion och kondition — samt övervikt, för hjärt- och kärlhälsan.

Hälsa & medicin