Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Inga tecken på hjärnskada efter akut covid-19

Sex månader efter genomgången covid-19 fanns inga tecken på aktiv hjärnskada hos de hundra patienter som ingick i en studie från Göteborgs universitet. Detta oavsett hur svårt sjuka de varit, eller kvarstående neurologiska symtom. Resultaten tyder på att så kallad postcovid inte beror på fortgående skador på centrala nervsystemet.

Hälsa & medicin

Ögonskador vanliga vid padelspel

Bollsporter är ofta förknippade med en ökad risk för ögonskador och risken verkar vara ännu större vid padel. Forskare vid Göteborgs universitet kan visa att padel är en potentiell högrisksport för ögonskador – att använda skyddsglasögon är en bra idé.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet