Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Möjligt minska allvarliga cykelolyckor

Cykelolycka. Kvinna har trillat på cykel. Cykelhjälmen ligger på marken.

Cykelolyckor är idag de olyckor som leder till flest allvarliga skador i trafiken. Att fler använde hjälm skulle minska antalet allvarliga skador. Men bättre underhåll av cykelbanor och förbättrad utformning av trottoarkanter skulle också kunna minska olyckorna. Liksom automatiska nödbromsningssystem som gör att bilen stannar innan den kör på en cyklist. 

Hälsa & medicinNatur & teknikSamhälle & kultur

Göteborgare upplever ökad trygghet

Göterborg sett från vattnet

Tryggheten och samhörigheten i Göteborg  har ökat, medan stödet för en linbana över Göta älv har blivit svagare. Det är några av slutsatserna i 2018 års SOM-undersökning där 5000 slumpmässigt utvalda göteborgare får svara på frågor om till exempel trygghet, lokalpolitik och infrastruktur.

Samhälle & kultur

Därför kunde enbart mannen vara präst

Vad hade motståndare till kvinnliga präster inom Svenska kyrkan för teologiska motiveringar till varför man uppfattade manligt kön som en nödvändig förutsättning för att vara präst? I en ny avhandling granskas debatten om prästämbete och kön utifrån frågor som vilka maskulinitetsideal som formulerades och vilka argument som användes för att prästämbetet fortsatt skulle vara reserverat för män.

Samhälle & kultur

Minnesmanipulation användes när romarriket kristnades

Med kristendomens intåg under senantiken förändrades religiöst liv och praktik i romerska städer. Men skiftet skedde inte bara med våld och intolerans. Den hedniska materiella kulturen återanvändes för att forma en kristen samtid och framtid. Istället för att förstöra tingen omformades uppfattningen av dem genom minnesmanipulation.

Samhälle & kultur

Nyfiken berguv kan trivas i stan

I augusti 2019 rörde sig en berguv i ett begränsat område i centrala Göteborg. Men det är inte något konstigt med en berguv mitt i stan, enligt biologen Urban Olsson, Göteborgs universitet. Där finns både mat och bra ställen att hänga på.

Natur & teknik

Cancer ledande dödsorsak i höginkomstländer

Cancer är nu den ledande dödsorsaken bland medelålders personer i höginkomstländer, medan död i hjärt-kärlsjukdom är den fortsatt vanligaste i låg- och medelinkomstländer. Skillnaderna beror på att de rika länderna utvecklat framgångsrika strategier för att förebygga och behandla hjärt-kärlsjukdom, visar en omfattande internationell studie.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet