Tema

Förskolebarn behöver hjälp att ta till sig vetenskapligt innehåll

Förskolebarn förutsätts ofta själva kunna avgöra vad som är ”på riktigt” och vad som är ”på låtsas” i förklarande bilder.
– Det är anmärkningsvärt. Lärarna behöver erbjuda barnen stöttning i att upptäcka sambandet mellan själva illustrationen och det den är tänkt att visa, enligt Anneli Bergnell, Högskolan i Borås.

Utbildning & skola
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet