Tema

Förskolebarn behöver hjälp att ta till sig vetenskapligt innehåll

Förskolebarn förutsätts ofta själva kunna avgöra vad som är ”på riktigt” och vad som är ”på låtsas” i förklarande bilder.
– Det är anmärkningsvärt. Lärarna behöver erbjuda barnen stöttning i att upptäcka sambandet mellan själva illustrationen och det den är tänkt att visa, enligt Anneli Bergnell, Högskolan i Borås.

Utbildning & skola
Läs mer

Digitaliseringen marginaliserar IT-cheferna

Den traditionella IT-chefen med en självklar plats i ledningsgruppen utmanas av nya yrkesroller i och med företagens och de offentliga verksamheternas satsning på digitalisering. Fokus på digital omställning och affärsverksamhet leder till en stadig marginalisering av yrkesrollen, visar ny forskning vid Göteborgs universitet.

Samhälle & kultur
Läs mer

Apokalyps på mexikanskt vis

Populärkulturen dignar av berättelser med jordens undergång som tema. Men vår bild av apokalypsen är fortfarande huvudsakligen präglad av fiktion från den engelskspråkiga delen av världen. En ny avhandling från Göteborgs universitet fokuserar i vart fall på samtida mexikansk litteratur om undergången.

Samhälle & kultur
Läs mer

Norska flyktingar förändrade den svenska flyktingpolitiken

Den svenska flyktingpolitiken under andra världskriget förändrades med tiden. Från att präglas av en stor restriktivitet i början av kriget, då ett stort antal norrmän och tyska desertörer avvisades och i många fall fördes till tyska koncentrationsläger eller norska läger, till att bli ett villkorslöst mottagande under de sista krigsåren.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet