Tema

Forskningsnyheter från Göteborgs universitet

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom

Fyra av tio vuxna i världen har funktionell mag-tarmsjukdom, med varierande svårighetsgrad, visar en studie med drygt 73 000 personer i 33 länder. Funktionella mag-tarmsjukdomar är ett samlingsbegrepp för kroniska sjukdomar i mag-tarmsystemet, med svåra symtom men utan tydliga förklaringar eller kopplingar till objektiva fynd från rutinundersökningar.

Hälsa & medicin

Se utställning om den fria scenkonsten i Göteborg

Foto: Göteborgs stadsmuseums arkiv

I slutet av 1960-talet började scenkonstens institutioner utmanas av fria grupper och utövare. En ny scenkonstkultur växte fram som ifrågasatte hierarkier, överskred genregränser, experimenterade konstnärligt, intog nya platser och mötte en ny publik. Vid Göteborgs universitet pågår forskning som fokuserar på fri scenkonst och den 16 maj öppnar utställningen Frispel på Göteborgs stadsmuseum – och digitalt.

Samhälle & kultur

Nyckelområden för biologisk mångfald hotade – oavsett hur de definieras

Det är svårt att jämföra olika områden med varandra när det gäller värdet av att bevara biologisk mångfald. Dessutom är de områden som idag är avsatta för skydd av biologisk mångfald inte tillräckligt skyddade för att uppnå den mest grundläggande nivån av långsiktigt bevarande av biodiversitet. Det visar nya studier från Sverige, USA och Storbritannien.

Miljö & klimat

De bar viktväst och minskade sin fetma

Foto: Theme Inn

Forskare från Göteborgs universitet har hittat en ny metod att gå ned i vikt och minska sin fettmassa. Personerna som ingick i deras studie instruerades att bära en viktväst åtta timmar per dag under tre veckor. I övrigt skulle de leva som vanligt. Resultaten tyder på att det finns en slags inbyggd badrumsvåg som bidrar till att hålla kroppsvikten och därmed fettmassan konstant.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet