Tema

Bättre gjutgods ger lägre bränsleförbrukning

Tunnare gjutgods och aluminiumlegeringar som tål högre temperaturer. Det är målsättningen med två nya projekt som Swerea SWECAST nu driver. Och lyckas detta finns möjlighet att framöver tillverka lättare komponenter till flyg och fordon vilket kommer ge lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp av koldioxid.

Natur & teknik

EU:s största råvarusatsning någonsin

Stark råvaruforskning i Luleå ger miljonprojekt. European Institute of Technology (EIT) har beviljat etableringen av en ny Knowledge Innovation Community (KIC) ”RawMatTERS”. Bakom RawMatTERS står ett konsortium med mer än 100 partners från 22 länder inom EU. Luleå är en av sex orter som får ansvar för en del av satsningen, en satsning som väntas ge högre konkurrenskraft, nya företag och nya kvalitativa jobb.

Natur & teknik