Tema

Nytt molninstitut i Skåne ska lyfta svensk mobilindustri

Allt fler branscher som energi-, hälso-, gruv- och fordonsindustrin inser vilka möjligheter mobiltekniken erbjuder. Ericsson räknar med att det redan år 2020 kommer finnas 50 miljarder uppkopplade enheter. Därför har Lunds universitet, mobilbranschen genom Sony Mobile och Region Skåne gått samman för att bilda ett nytt forskningsinstitut: Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI.

Natur & teknik