Tema

Testbädd siktar mot nya 3D-papper

Innventia har beviljats stöd på 2,75 miljoner kronor från VINNOVA för att etablera en fullskalig testbädd för processer att tillverka högdeformerbara papper. Detta gör det möjligt att verifiera nya produktkoncept och kommer på sikt att medföra en minskning av icke nedbrytbart avfall och mer energieffektiva produktionsprocesser.

Natur & teknik

Nytt forskningskluster om tissue-papper startar

Nu startar forskningsföretaget Innventia ett nytt projekt på tissue-området. Tillsammans har de deltagande företagen och Innventia bestämt inriktning för de närmaste två åren. Från att tidigare ha fokuserat mycket på energifrågor kommer det nya klustret att inrikta sig mer på produktegenskaper och olika aspekter på det.

Natur & teknik

Världspremiär för svensk miljöteknik i kommersiell skala

I måndags meddelade det nordamerikanska massa- och pappersföretaget Domtar att man har installerat en anläggning för separation av lignin från processen vid sitt massabruk i Plymouth, North Carolina. Anläggningen är den första i sitt slag i världen i kommersiell skala som bygger på LignoBoost-tekniken, framtagen av svenska forskningsföretaget Innventia och forskare vid Chalmers.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet