Tema

Rysk energipolitik oroande för Europa

Robert Larsson vid FOI har, i ljuset av den rysk-ukrainska gaskonflikten under 2005-2006, analyserat risker för Sverige och EU när det gäller leveranser av olja och naturgas från Ryssland. Den nyutkomna rapporten utgör en sammanfattning av en kommande rapport och fastslår att Rysslands agerande på längre sikt kan ställa till problem för Europa.

Samhälle & kultur

Sverige levererar system för detektion av radioaktiva gaser till Australien och Japan

Mätteknikföretaget Gammadata har tillsammans med FOI utvecklat ett övervakningssystem för insamling och mätning av radioaktiva ädelgaser. Systemet som kallas SAUNA används för att övervaka att fördraget mot kärnvapenprovsprängningar efterlevs. Det är nu klart att SAUNA-system skall installeras i Australien och Japan.

Natur & teknik

Ny metod för att förutsäga jordbävningar

FOI och Uppsala universitet har nu visat att en metod som hittills använts för att varna för gruvskalv även kan användas för att förutsäga var och när jordbävningar ska äga rum. – Med hjälp av denna metod skulle stora skalv liknande den som orsakade tsunamin kunna förutsägas på ett bättre sätt både till tidpunkt och geografiskt område, berättar Leif Persson, forskare vid FOI.

Natur & teknik

FOI bidrar till att förebygga terrorism och organiserad brottslighet i Europa

I stenhård konkurrens finns FOI med i ett av tretton forskningsprojekt som fått pengar till forskning för att bekämpa terrorism inom EU:s program för säkerhetsforskning. – Projektet handlar om att förbättra samarbetet mellan länder för att mer effektivt kunna bekämpa terrorism och organiserad brottslighet, berättar Martin Rantzer, avdelningschef vid FOI.

Samhälle & kultur

FOI banar väg för svenskt samarbete med amerikansk säkerhetsforskning

Sverige och USA ska samarbeta kring forsknings- och utvecklingsfrågor inom säkerhetsområdet. FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) har fått i uppdrag av regeringen att etablera ett samarbete och förhandla fram ett samarbetsavtal med USA:s säkerhetsdepartementet (Department of Homeland Security). Aktuella forskningsområden kan t ex bli skydd mot farliga ämnen samt gräns- och transportsäkerhet inklusive hamnsäkerhet.

Samhälle & kultur

Stormfälld skog kan karteras med militär teknik

En flygkartering gjordes i januari av FOI och Ericsson Microwave Systems med militär radarteknik monterad i FMV:s provflygplan. Försöket visar att tekniken klarar att se även mindre stormfällda områden. – Resultaten ser mycket lovande ut, säger Lars Ulander på FOI. Den här tekniken gör det möjligt att få en översikt och en detaljnivå och som varken flygfoton eller satellitbilder kan ge. Det behövs för att upptäcka mindre och spridda stormfällningar, dvs där bara en mindre del av trädbeståndet fällts. Dessutom kan man få radarbilder under dåliga väderförhållanden.

Miljö & klimat

Allt viktigare roll för FOI i internationella fredsfrämjande insatser

Inom ramen för NATO:s partnerskap för fred, där bl a Sverige finns med, träffas den 14 och 15 oktober experter och beslutsfattare från 18 länder i Umeå. Detta är startskottet i ett ökat internationellt samarbete för att minska risken för att soldater och civila lider skada av risker i miljön vid fredsfrämjande insatser. Fem länder går i täten för arbetet: Frankrike, Sverige, Storbritannien, Österrike och Finland.

Samhälle & kultur