Tema

Nordisk utblick på utbildning och arbete för unga

Det talas ofta om den nordiska modellen när det gäller utbildning, arbetsmarknad och välfärd. I studien Ungdomar, utbildning och arbetsmarknad i Norden – lika men ändå olika visar docent Jonas Olofsson, Lunds universitet och professor Eskil Wadensjö, Stockholms universitet att det finns väsentliga skillnader mellan länderna. De två forskarna genomförde undersökningen 2007 på uppdrag av FAS.

Samhälle & kultur

Fyra journalister får stipendium

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar för 2008 ut en stipendiesumma på 30.000 kronor vardera till fyra journalister som vill fördjupa sig i forskningsprojekt inom områdena socialvetenskap och arbetsliv.

Samhälle & kultur

Stöd till framtidens ledande forskare inom äldreområdet

FAS stöder tre svenska forskare som satsar på forskning om äldre. Det europeiska nätverket för finansiärer av äldreforskning, ERA-AGE, har samverkat i en europeisk utlysning av forskarassistenttjänster. FAS, som är svensk medlem i nätverket, fördelar på tre år sammanlagt 6 miljoner kronor.

Samhälle & kultur

Ny forskning om ett samhälle i förändring

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, beviljar under tre år anslag på drygt 240 miljoner kronor till över 100 forskningsprojekt och 13 postdoc. Projekten rör bland annat internationell migration och etniska relationer, ohälsa, funktionshinder och tryggheten på arbetsmarknaden. Ansökningstrycket har varit extra stort i år.

Samhälle & kultur

Ny chef till FAS

Styrelsen för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, har utsett professor Erland Hjelmquist till huvudsekreterare för rådet. Han tillträder tjänsten den 1 januari 2008.

Samhälle & kultur

Ny bok: Fetma – vår nya folksjukdom?

Det pågår en global fetmaepidemi. För första gången i människans historia dör nu, globalt sett, fler människor till följd av övernäring än av svält och bristsjukdomar. En ny populärvetenskaplig pocketbok från FAS, Fetma – vår nya folksjukdom?, beskriver ledande svensk forskning om övervikt och fetma.

Samhälle & kultur

FAS utlyser journaliststipendier

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, utlyser journaliststipendier på 30.000 kronor vardera. Stipendierna delas ut varje år i syfte att öka kunskapen och intresset för forskning inom FAS ansvarsområden, uppnå en kvalificerad nyhetsbevakning och utveckla kontakterna mellan journalister och forskare. Sista ansökningsdatum är den 24 oktober 2007.

Samhälle & kultur

Den ojämlika hälsan – ny bok från FAS

Den senaste kunskapsöversikten från FAS – Den ojämlika hälsan – tar upp forskning om människors olika förutsättningar att leva ett friskt liv. Vad beror hälsoskillnaderna på? Vad kan göras för att minska hälsoklyftorna i samhället?

Samhälle & kultur

Bred satsning på forskning om barns hälsa

FAS och Vetenskapsrådet har gemensamt fördelat forskningsmedel till barns hälsa på nära 57 miljoner kronor. Forskningen gäller bl.a. barns livsstil kopplat till fetma, barns och ungas mentala hälsa och allergier. Totalt finansierar satsningen fyra forskningsprogram och två bidrag till anställning som forskarassistent.

Hälsa & medicin

Utanförskap – välfärdssamhällets baksida

Människor som lever i utanförskap i vårt samhälle är i fokus under årets Socialtjänstforum i Göteborg 24 – 25 april. Socialarbetare, forskare och politiker möts i en dialog om forskningen kring utanförskap på Radisson SAS Scandinavia Hotel.

Samhälle & kultur

57 miljoner årligen till starka forskningsmiljöer

Tio FAS-centra utvalda: Folkhälsa, social ojämlikhet, migration, arbetsmiljö, alkohol och droger, hörselnedsättning och äldre är områden för några av de forskningsmiljöer som nu ges en basfinansiering under de kommande tio åren. Av 29 ansökningar till den första utlysningen av FAS-centra har 10 valts ut. Universitet och högskolor har nominerat forskningsmiljöerna och internationella granskare har bedömt ansökningarna.

Samhälle & kultur

Begränsad forskning om komplementär och alternativ medicin

Hur omfattande är den svenska vetenskapliga forskningen om komplementär och alternativ medicinsk behandling, KAM? Det har en grupp forskare på Karolinska institutet, på uppdrag av FAS, tagit reda på. I en nyligen publicerad rapport kartlägger gruppen forskning om KAM vid svenska universitet och högskolor.

Hälsa & medicin

Stöd till forskningsprogram

FAS styrelse beslöt vid sitt sammanträde den 14 februari 2007 att utlysa programstöd inom de två forskningsområdena försäkringsmedicin och övervikt, kost & motion. Ett tredje stödområde är forskning om skatter och skattesystem – ett samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

Samhälle & kultur

Svensk arbetsmiljöforskning i ledande ställning

Rapporten som lämnades till regeringen den 31 januari 2007 ger en fördjupad analys av svensk forskning om arbetsmiljön. Vilka utvecklingstendenser ser experterna? Hur ser det framtida forskningsbehovet ut? Vilka brister i forskningen avslöjar kartläggningen?

Samhälle & kultur

Ny styrelseordförande till FAS

Regeringen har utsett Lars Anell till ny ordförande vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.Lars Anell förordnas från och med den 1 januari 2007 till och medden 31 december 2009. Han efterträder Kerstin Wigzell som ordförande.

Samhälle & kultur

Tre journalister får stipendium

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar ut en stipendiesumma på 30.000 kronor vardera till tre journalister som vill fördjupa sig i forskningsprojekt inom områdena socialvetenskap och arbetsliv.

Samhälle & kultur