Tema

Personligheten påverkar tuppars sociala position

Att inte bara människor, utan även djur har personlighet har bekräftats i flertalet studier under det senaste decenniet. Det innebär att också djur skiljer sig åt i beteende på ett konsekvent sätt, till exempel genom att vissa individer är mer intresserade av att utforska nya områden är andra. Nu visar svenska forskare att personlighetstypen kan påverka kampen om sociala positioner.

Natur & teknik

Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter och teknologier

Hur kan företag bli bättre på produktutveckling, innovation och att identifiera nya tillväxtmöjligheter? En ny avhandling av Claes Bohman på Handelshögskolan i Stockholm visar att ett företags förmåga att attrahera externa innovatörer till företaget kan vara avgörande för dess kapacitet att identifiera och ta tillvara på möjligheter att växa in i nya produktområden.

Samhälle & kultur