Tema

Rekordutdelning från Cancerfonden

Cancerfondens forskningsnämnd har beslutat vilka forskningsprojekt och forskare som får anslag 2014. Det blir en rekordutdelning på 355 miljoner kronor vilket kan jämföras med fjolårets 339 miljoner. 132 miljoner kronor går till nya forskningsprojekt, en ökning med tre miljoner sedan föregående år. Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning.

Hälsa & medicin