Tema

Ny science park i Södertälje

AstraZeneca säljer forskningsanläggningen i Södertälje till Acturum, ett samägt bolag bildat av FAM, Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag, och av Peab. Målet är att skapa förutsättningar för fortsatt forskning och utveckling inom life science.

Hälsa & medicin