Tema

Stamceller i kombination med cochlea­implantat ger nytt hopp för döva

Utvecklingen för att återställa hörseln har gått starkt framåt de senaste åren. Forskare vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet medverkar i ett nystartat EU-projekt, OTOSTEM, inriktat på att med hjälp av stamceller återskapa mer hörsel och erbjuda döva och personer med kraftigt nedsatt hörsel bättre livskvalitet.

Hälsa & medicin

Strömstötar som tidig behandling kan öka överlevnad vid bukspottkörtelcancer  

Tumörer i eller runt bukspottkörteln är ofta omöjliga att operera. Som första center i norra Europa införde Akademiska sjukhuset hösten 2011 en ny behandling med elektriska strömstötar, IRE. Hittills har ett tjugotal patienter fått strömbehandling utan allvarliga komplikationer, förutom en patient som fått en allvarlig blödningskomplikation. Från hösten startar en ny forskningsstudie där behandlingen sätts in tidigare med målet att minska risken för spridning och återfall.

Hälsa & medicin

Ny spårsubstans ska underlätta Parkinsondiagnostik

Neurologer och nuklearmedicinare på Akademiska sjukhuset har inlett en studie med stöd av Parkinsonfonden. I kombination med den medicinska avbildningstekniken PET (positronemissionstomografi) används en ny spårsubstans för att ta fram bilder som som speglar förändringar av signalsubstansen dopamin i hjärnan. Detta uppmärksammas i samband med internationella Parkinsondagen den 11 april.

Hälsa & medicin

Ryggmärgsstimulering kan hjälpa fler smärtpatienter

Elektrisk ryggmärgsstimulering mot nervsmärta har funnits sedan 1960-talet. Tack vare tekniska framsteg kan allt fler patientgrupper erbjudas effektiv smärtlindring, exempelvis vid kärlkramp, efter svåra trauman och diskbråcksoperation. Men enligt smärtläkare på Akademiska sjukhuset är kunskapen om behandlingsmetoden fortfarande dåligt spridd.

Hälsa & medicin