Tema

Tryckt elektronik kan revolutionera energilagring

Dagens energilagringsmoduler, baserade på batterier och superkondensatorer, är både dyra och komplicerade att tillverka. Dessutom måste laddningsnivån kunna fördela sig jämnt emellan de ingående energilagringscellerna, för att undvika överladdning och kortslutningar, och för det krävs balanseringskretsar som övervakar modulerna. Tryckt elektronik kan bana väg för en ny, billigare och effektivare metod.

Natur & teknik