Tema

Artikelarkiv

Drastiskt förändrad flora i Skåne

Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne.
– Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har påverkat mest, säger forskaren Torbjörn Tyler vid Lunds universitet.

Miljö & klimat

Sämre villkor för funktionsnedsatta att möta vuxenlivet

Att bli vuxen innebär en rad konkreta förändringar, som att flytta hemifrån, börja studera eller arbeta, skapa nya relationer, ta mer eget ansvar och att skapa en vuxenidentitet. En ny rapport från Forte visar att unga med funktionsnedsättning ofta har sämre villkor att klara den övergången än jämnåriga utan funktionsnedsättning. Det finns ett stort behov av att förbättra stödet från samhället.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur

Landskapet bestämmer hur vattendrag bör restaureras

Enligt FN ska 2020-talet bli ekosystemrestaureringens decennium. Att planera för framgångsrik restaureringen är därmed extra angeläget. Idag utförs de flesta restaureringar i vattendrag, oftast på korta sträckor. Men vid Umeå universitet visar forskare att projekt som planeras på landskapsnivå ger bäst resultat.

Miljö & klimat

Därför byter antarktiska enzymer skepnad i värme

Enzymer från köldälskande organismer som lever vid låga temperaturer, nära vattnets fryspunkt, slutar fungera redan omkring rumstemperatur. Med hjälp av stora datorberäkningar har forskare vid Uppsala universitet tagit reda på varför. Det kan bli nyckeln till att designa om enzymer med nya egenskaper.

Natur & teknik

Nyckelgen i leukemi hittad

Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av blodcancer hos vuxna och är associerad med låg överlevnad. Nu har en forskargrupp vid Lunds universitet identifierat en av de gener som är grunden till att leukemistamcellerna överlever och förökar sig. 

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet