1. 26 augusti 2019

  Sjöar blir mindre bruna om lövskog får ersätta barrskog

  De senaste 50 åren har vattnet i sjöar och vattendrag blivit mycket brunare. Det påverkar både produktionen av dricksvatten och livet i sjöarna negativt. Dessutom är det mindre lockande att bada. Men det finns hopp. Åtgärder i skogen kan förhindra att sjöar blir brunare.

 2. 19 augusti 2019

  Trollsländor visar på hög biologisk mångfald i dagvattendammar

  Anlagda dagvattendammar i Uppsala stad har en oväntat hög biologisk mångfald. En studie som nu presenteras visar att hela 61 procent av alla trollsländsarter som finns i Uppland, också finns i dammarna.

 3. 10 juni 2019

  Biologiska processer påverkar hur arktiska vattendrag avger koldioxid

  Arktiska vatten är en betydande källa till globala koldioxidutsläpp. En förklaring är biologiska processer i vattendragen, enligt en avhandling från Umeå universitet. Kunskap om hur koldioxid frigörs från bäckar, älvar och sjöar behövs för att kunna förutse klimatförändringar.

 4. 9 maj 2019

  Få floder strömmar fritt mellan källa och hav

  Dammar och magasin splittrar upp världens floder. En detaljerad kartläggning över de 246 längsta floderna visar att jordens återstående fritt strömmande vattendrag håller på att utarmas allvarligt. Kartan gör det möjligt att prioritera och bevara den biologiska mångfalden i...

 5. 23 april 2019

  Skogs- och havsrester stärker tarmfloran

  Avverkningsrester från skogen och cellulosa från sjöpungar kan få våra magar att må bättre. Kemiforskare vid Luleå tekniska universitet utvecklar prebiotika av icke ätbara resurser från skog och hav – en typ av fibrer som hjälper de nyttiga bakterierna i tjocktarmen att trivas och...

 6. 21 mars 2019

  Mest mikroplast vid de stora sjöarnas tillflöden

  Mängden mikroplaster i sjöar är störst vid tillflöden och stora städer. Det visar en undersökning av de fyra största sjöarna i Sverige - Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren.

 7. 29 januari 2019

  Klimatet kan göra svenska sjöar isfria om vintern

  Ungefär 35 300 sjöar på norra halvklotet skulle bli isfria hela året om den globala medeltemperaturen ökar med 2 grader. I Sverige blir tusentals sjöar helt isfria om uppvärmningen når mer än 3 grader. Det visar forskare från bland annat Uppsala universitet.

 8. 19 juli 2018

  Golfströmmen kan ha orsakat värmeböljan

  En svensk studie pekar på att Golfströmmen har saktat in. Förändringar i strömmen kan vara orsaken till värmeböljan sommaren 2018.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera