Tema
X (okategoriserat)

X (okategoriserat)

Denna sida innehåller ännu inte kategoriserade artiklar.

Hej, hur helig är handskakningen?

Handslag, famntag, klapp eller kyss. Hur hälsar du egentligen? En kyss anses ofta för intim medan det ses som oförskämt att inte vidröras alls. Det svenska samhället bygger på kompromisser kring traditioner och värderingar, men var går gränsen för samförstånd?

X (okategoriserat)
Läs mer

Nya bättre metoder för att detektera molekyler i gasfas

Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar inom forskning och industri. Amir Khodabakhsh, vid Umeå universitet, visar nya metoder och tekniker för att förbättra prestandan i dessa system.

X (okategoriserat)
Läs mer

Hundra år av svensk arkeologisk forskning i Grekland nu på nätet

I ett nyligen avslutat projekt vid Svenska institutet i Athen har material från över hundra år av svensk arkeologisk verksamhet i Grekland gjorts tillgängligt genom databasen PRAGMATA. Databasen innehåller bland annat ett omfattande fotoarkiv och information om en unik arkeologisk samling som förvaltas av Museum Gustavianum vid Uppsala universitet.

Samhälle & kulturX (okategoriserat)
Läs mer

Böjbara elektroniskt papper visar hela färgskalan

Mindre än en mikrometer tunt, böjbart och med en färgåtergivning på samma nivå som i vanliga LED-skärmar, men ändå med bara en tiondel av energiförbrukningen hos en Kindle-läsplatta. Forskare på Chalmers har utvecklat grunden till ett nytt elektroniskt ”papper”. Resultaten publicerades nyligen i den högrankade vetenskapliga tidskriften Advanced Materials.

Natur & teknikSamhälle & kulturX (okategoriserat)
Läs mer

Karriärlyft för forskare

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Natur & teknikX (okategoriserat)
Läs mer

JIBS-forskare ska göra det krångliga enkelt

Forskning handlar om att göra världen begriplig och bättre för oss som bor i den. Men ibland är forskningsrön svåra att förstå. Och det är synd, för forskarna forskar ju inte bara för sin egen skull. Därför startar Internationella handelshögskolan i Jönköping (JIBS) projektet Vertikals, där fyra forskare ska bli bättre på att nå ut med sin forskning och göra den begriplig.

Natur & teknikX (okategoriserat)
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet