Tema
X (okategoriserat)

X (okategoriserat)

Denna sida innehåller ännu inte kategoriserade artiklar.

Nya biologin – digital mindmap om genteknik

Från och med 12 januari 2021 går det tyvärr inte att ta del av vårt material om Nya biologin. Detta beror på att Adobe inte längre stödjer Flash Player – som är den spelare du behöver för att se vårt material. Vi beklagar verkligen detta då vi vet att materialet är uppskattat!

X (okategoriserat)

Planeten – digital mindmap om klimat och miljö

Från och med 12 januari 2021 går det tyvärr inte att ta del av vårt material om Planeten. Detta beror på att Adobe inte längre stödjer Flash Player – som är den spelare du behöver för att se vårt material. Vi beklagar verkligen detta då vi vet att materialet är uppskattat!

X (okategoriserat)

Hej, hur helig är handskakningen?

Handslag, famntag, klapp eller kyss. Hur hälsar du egentligen? En kyss anses ofta för intim medan det ses som oförskämt att inte vidröras alls. Det svenska samhället bygger på kompromisser kring traditioner och värderingar, men var går gränsen för samförstånd?

X (okategoriserat)

Nya bättre metoder för att detektera molekyler i gasfas

Optiska frekvenskammar är den optimala ljuskällan för molekylär absorptionsspektroskopi. De möjliggör snabb och samtidig detektering av flera olika molekyler i gasfas vid mycket låga koncentrationer, vilket behövs för många tillämpningar inom forskning och industri. Amir Khodabakhsh, vid Umeå universitet, visar nya metoder och tekniker för att förbättra prestandan i dessa system.

X (okategoriserat)

Böjbara elektroniskt papper visar hela färgskalan

Mindre än en mikrometer tunt, böjbart och med en färgåtergivning på samma nivå som i vanliga LED-skärmar, men ändå med bara en tiondel av energiförbrukningen hos en Kindle-läsplatta. Forskare på Chalmers har utvecklat grunden till ett nytt elektroniskt ”papper”. Resultaten publicerades nyligen i den högrankade vetenskapliga tidskriften Advanced Materials.

Natur & teknikSamhälle & kulturX (okategoriserat)

Karriärlyft för forskare

Ytterligare 13 forskare får nu halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Natur & teknikX (okategoriserat)