1. 22 februari 2022

  Kemikalieexponering vid graviditet kan påverka språkutveckling

  Det finns allt större stöd i forskningen för att miljökemikalier kan vara hormonstörande och därmed hälsofarliga för människor och djur. Detta trots att exponeringsnivåerna för enskilda kemikalier normalt ligger under existerande gränsvärden.

 2. 1 februari 2022

  Vissa delar av språket sprider sig bara med migration

  Språkliga genus, som ”en” eller ”ett”, är stabila och uråldriga. Forskare vid Lunds universitet visar nu att dessa delar av grammatiken har spridit sig när folk migrerat – inte genom kortare handelskontakter.

 3. 28 januari 2020

  Stort ordförråd extra viktigt för barn med cochleaimplantat

  Ordförrådet är det som har allra störst betydelse när det gäller utvecklingen av läsförståelse hos barn med cochleaimplantat (CI), visar forskning från Luleå tekniska universitet.

 4. 28 november 2019

  Kvinnors njutning betonades i den medeltida islamiska världen

  I den tidiga islamiska världen var erotiska kompendier och sexhandböcker en populär litterär genre. Även om de främst skrevs av manliga författare så betonades ofta kvinnornas sexuella behov och vikten av romantik. – Kvinnors sexualitet var ett viktigt ämne i medeltida arabisk medicin,...

 5. 8 april 2019

  Islam spelar stor roll i amerikansk hip-hop

  Ända sedan hip-hopens födelse i South Bronx i New York har islam varit ett centralt inslag i musiken. Islamologen Anders Ackfeldt vid Lunds universitet analyserar flera exempel på detta i sin avhandling.

 6. 6 september 2018

  Så lär sig nyanlända svenska på två år

  Allra viktigast är att snabbt öka ordförrådet. För att lyckas krävs läxor i ord och fraser. Och tydliga mål. Det är receptet när Stockholms universitet utvecklar en intensivutbildning som ska ge nyanlända ungdomar gymnasiebehörighet på bara två år.

 7. 26 september 2017

  Myterna om flerspråkighet

  Allt fler personer i Sverige är flerspråkiga och nuförtiden är forskarna överens om att det bara innebär fördelar att tala flera språk. Men det finns många felaktiga föreställningar om skillnaderna mellan enspråkiga och tvåspråkiga. Som att tvåspråkiga barn är mer kreativa eller...

 8. 9 februari 2017

  Samiska språken hotade

  Århundraden av svensk assimilering har gjort att samtliga samiska språk numera klassas som hotade och många samer har aldrig eller endast bristfälligt fått lära sig sitt modersmål. Nu pågår diverse språkprojekt för att ta tillbaka samiskan och öka språkets status, men frågan är om...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera