Tema
Samhälle & kultur

Samhälle & kultur

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Samhälle & kultur” i kronologisk ordning.

tema

Kan folket rösta ”fel”?

Det borde vara självklart att människor får rösta som de vill, men ändå händer det att vissa demokratiskt valda partier inte blir helt accepterade. Detta tacklas på olika sätt i olika länder. I en fullt utvecklad rättsstat brukar valresultatet förvisso respekteras, men det räcker inte med bara respekt – syftet med demokrati är att ta fram en handlingskraftig regering.

Samhälle & kultur
tema

Miljöfrågan spränger gränserna

Miljöfrågorna kräver snabba, radikala åtgärder och politiker måste våga ta obekväma beslut, även beslut som kanske inte hjälper dem att bli omvalda till nästa mandatperiod. Problemet är att miljöfrågorna ofta är globala medan demokratin är nationell. Frågan är om den traditionella demokratin är ett tillräckligt kraftigt instrument för att hantera miljöpolitiken. Och vilka är alternativen?

Samhälle & kultur
tema

Skolan – ett sorgebarn

Elevernas sjunkande resultat har blivit en av årets mest debatterade valfrågor. Att hitta ett enda svar på vad som gick fel är svårt, men det är tydligt att de senaste årens politik med kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet har lett oss till dagens vinnar- och förlorarskolor.

Samhälle & kultur
tema

Jobba 6 timmar, få betalt för 8

Att kunna sälja sin tid till någon annan var (och är fortfarande) en viktig förutsättning för att organisera det moderna samhället. I början var det svåra villkor för de anställda, men efter hand upptäcktes allt fler samband mellan sociala faktorer och effektivitet. Produktiviteten ökade samtidigt som arbetsdagen blev kortare, från 14 timmar per dag till 12 till 10 till 8. Nu vill somliga partier ha sextimmarsdagar.

Samhälle & kultur
tema

Aktivitet är receptet för psykisk hälsa

Enligt forskning kan man från samhällets sida göra betydligt mer för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Många äldre upplever att en slags vishet kommer med åren och att förmågan att prioritera rätt blir bättre, men de flesta känner också av att åldrandet ger sämre minne och långsammare mentala processer. Många drabbas också av att inte må bra psykiskt.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
tema

Generna färgar hur vi röstar

Samspelet mellan arv och miljö diskuteras ofta för att förklara människors personlighet och beteenden. När det gäller vårt politiska engagemang har många ändå uppfattningen att det enbart är ett resultat av yttre miljöfaktorer så som utbildning och uppfostran, snarare än av egenskaper som vi har ärvt av våra föräldrar. Nu visar forskning att det genetiska arvet även spelar en betydelsefull roll för hur vi agerar politiskt.

Natur & teknikSamhälle & kultur
tema

Odemokratisk landsbygd

Små kommuner tvingas till samarbete för att klara välfärden. Det kanske låter bra med samarbete, men det innebär också att politiken hanteras utan demokratisk förankring. Därför höjs det röster för en kommunreform i Sverige och även i övriga Norden.

Samhälle & kultur
tema

Ålderism – skev syn på äldre

Fördomar och diskriminering diskuteras flitigt i valrörelsen med begrepp som sexism och rasism. 2008 skrev gerontologiprofessorn Lars Andersson vid Linköpings universitet boken “Ålderism” för att visa att även äldre behandlas diskriminerande och med stereotypa föreställningar. Han tycker att ålderism existerar i hög grad även 2014 och att politikerna kan göra mer för att motverka problemet.

Samhälle & kultur
tema

Partier på drift

Politiska partier ska vara kanaler för medborgarnas inflytande, men i takt med att medlemsantalet minskar så blir det svårare för politikerna att veta vad deras väljare vill. För att makten ska vara legitim krävs att politiken är förankrad i folkviljan.

Samhälle & kultur
tema

Konflikten i Mellanöstern kan utnyttjas för att legitimera judehat

Israel-Palestinakonflikten utgör en viktig kontext för antisemitiska yttringar och när våldet trappas upp triggas ett judehat i Sverige. Även om kritiken mot Israel i huvudsak inte präglas av sådana tankespår, så tycks det vara svårt att erkänna antisemitism som ett av dagens samhällsproblem. I debatten cirkulerar en rad osanningar och komplexa förhållanden, vilka behöver belysas och diskuteras.

Samhälle & kultur
tema

För mycket valfrihet begränsar oss

Ökade möjligheter att välja ses ofta som något positivt från en demokratisk synvinkel. Men frågan väcks nu också om valfrihetsrevolutionen har drivits för långt, så långt så att den slår tillbaka mot sig själv. Det kan bli för mycket av det goda.

Samhälle & kultur
tema

Ideologier till högstbjudande

Att politik till stor del handlar om kommunikation och PR syns kanske som allra tydligast i Almedalen, den främsta marknadsplatsen för svensk politik. Alla ska vara där, alla vill synas. På den politiska arenan hjälper marknadsförare till att paketera politiken utifrån vad väljarna efterfrågar. Men när partier anpassar sin politik och vänder kappan efter vinden blir det svårt att urskilja sig från mängden.

Samhälle & kultur
tema

Klockan klämtar för nazismen

Nazistiska Svenskarnas parti inledde årets Almedalsvecka i Visby och protesterna var många. När främlingsfientliga och fascistiska partier får luft under vingarna runt om i Europa aktualiseras frågan om hur rasistiska åsikter ska hanteras i offentligheten. Det finns en friktion mellan yttrandefrihet och de motreaktioner som genomförs mot extremhögern.

Samhälle & kultur
tema

Kan du vissla Johanna?

Trots att vi i Sverige har en långtgående yttrandefrihet och meddelarfrihet för tjänstemän breder tystnaden ut sig. Personer som avslöjar oegentligheter på sina arbetsplatser riskerar repressalier, och problemet ökar när statlig verksamhet anammar allt mer av näringslivets lojalitetskultur. För att inte demokratin ska urholkas behövs ett bättre skydd för de personer som vågar gå emot strömmen.

Samhälle & kultur

Vi finns där du är @forskningsnyhet