Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Tillverka skelett med 3D-skrivare atom för atom

Genom att skapa artificiellt biomaterial så får vi samtidigt förståelse för hur naturen fungerar. Om vi 3D-printar skelett så kan vi också studera hur ben bildas på atomnivå, hur den oregelbundna massan arrangerar sig till benstruktur. Tekniken ska ge förbättrade implantat och samtidigt öka kunskapen om bland annat benskörhet.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Fler blommor runt äppelodlingarna ger högre skörd

Vill odlare ha större äppelskörd bör de satsa på att öka mängden blommor runt äppelodlingarna. Fler pollinatörer, såsom bin och blomflugor, dras till odlingen – och chansen till pollinering ökar, visar forskning från bland annat Stockholms universitet. Den visar också att det knappast finns någon motsättning mellan hög produktion och hög biologisk mångfald.

Natur & teknik
Läs mer

Forskning i viktlöst tillstånd

Solcellsforskare vid Karlstads universitet har den senaste veckan utfört sitt arbete i tyngdlöshet, i ett flygplan i Bordeaux. Syftet är att bättre förstå, hur strukturen av det aktiva lagret på solcellen bildas då. Utan gravitation och så stelnar det långsammare och då finns mer tid att studera hur materialets struktur agerar vid torkningsprocessen.

Natur & teknik
Läs mer

Färre bladlöss när två kornsorter odlas tillsammans

Sortblandningar kan minska angreppen av skadeinsekter. När två sorters korn odlades ihop var angreppen av bladlöss lägre än i monokulturer av respektive sort den avskräckande – den avskräckande effekten beror på det kemiska samspelet mellan kornplantorna, tror forskarna vid SLU. Sortblandningar kan också ha andra fördelar, till exempel en bättre anpassning till extrema väderförhållanden.

Natur & teknik
Läs mer

Fladdermössens mästerliga manövrar

För första gången har forskare lyckats göra direkta mätningar på djur som manövrerar i luften, och fått en bättre bild av hur flexibla flygare fladdermössen egentligen är. Fladdermössens sätt att manövrera i luften kan komma industrin till nytta.
– Jag utesluter inte att framtidens drönare förses med flaxande vingar, säger biologen Per Henningsson.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet