Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Så pratar celler med varandra

Celler måste stämma av med varandra. Gå från monolog till dialog för att kroppen ska fungera. Nu har forskare kartlagt hur de gör vid ämnesomsättningen.
– Vi har sett hur cellerna övergår från sitt enskilda beteende till att koordinera det med sina grannar, säger Caroline Beck Adiels, forskare inom biologisk fysik.

Hälsa & medicinNatur & teknik

Så påverkas älgar av jakt med löshund

Jakt med löshund ökar älgens energiförbrukning, vilket på sikt kan öka risken för negativa effekter på kroppskonditionen. Men, om störningarna inte upprepas frekvent, verkar älgen kunna kompensera energiförlusten med att vila och använda mindre energi dagen efter jakt.

Miljö & klimatNatur & teknik

Rymdsten orsakade meteoritfall

Den bolid, rymdsten, som lyste upp himlen över Mellansverige i november förra året gav upphov till ett meteoritfall. Det bekräftar forskare efter att fragment av rymdstenen har hittats och undersökts. Det är det första svenska fyndet efter ett observerat meteoritfall på över 66 år. 

Natur & teknik

Dna avslöjar falska blåbockar

Bilden visar en blåbock i en monter på Naturhistoriska riksmuseet.

Blåbocken är utdöd sedan år 1800 och idag finns bara enstaka exemplar bevarade på museer I Europa. Nu visar en dna-undersökning att flera av exemplaren i själva verket är närbesläktade antiloparter som även lever idag. Dock är blåbocken som är utställd på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm äkta. 

Natur & teknik

Alla ålar är från en och samma population

Ålar föds och dör i Sargassohavet, men är annars spridda över stora geografiska områden. Till skillnad från andra djur med stort utbredningsområde, är ålarna genetiskt likadana överallt. Upptäckten gjordes av forskare som jämfört hela arvsmassan hos ålar från olika delar av Europa och Nordafrika.

Natur & teknik

Fjärilens vingslag inspirerar till drönare

Fjärilarnas vingar är unikt stora och breda i förhållande till resten av kroppen jämfört med vingarna hos andra flygande insekter och hos fåglar. Nyttan med den extrema vingformen och de flexibla vingarna och kan komma till användning vid tillverkning av små drönare, menar Lundaforskare som studerat fjärilarnas aerodynamik.

Natur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet