Tema
Natur & teknik

Natur & teknik

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Natur & teknik” i kronologisk ordning.

Så slogs Nordatlantens värmepump på

För 34 miljoner år sedan upphörde det växthusklimat som rådde under dinosauriernas tid och ett istidsklimat inleddes där Antarktis blev täckt av glaciärer. Geologiska data visar att cirkulationssystemet i Atlanten, som gör att Europa är varmt idag, också startade vid denna tid. Varför det är så har varit lite av ett mysterium men kan nu ha fått ett svar.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Gensax aktiverar hoppande gener

Så kallade hoppande gener – transposoner – är normalt nedtystade av metylgrupper på DNA:t, men kan aktiveras igen med hjälp av gensaxen CRISPR. Forskare i Lund har lyckats studera vad som händer när nedtystningsprocessen stängs av i mänskliga celler. Fyndet ger nya insikter i hur förändringar i DNA-metylering bidrar till sjukdomar.

Hälsa & medicinNatur & teknik
Läs mer

Minimal proteinfabrik upptäckt hos parasit

Umeåforskare har beskrivit världens kanske minsta proteinfabrik – hos den lilla parasiten mikrosporidie, som bland annat infekterar silkesmaskar och bin. Med hjälp av så kallad kryo-elektronmikroskopi har forskarna lyckats se unika detaljer i ribosomerna, de strukturer i cellen som tillverkar proteiner.

Natur & teknik
Läs mer

Supraledande tvådimensionellt material upptäckt

Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Nu har forskare i Uppsala hittat supraledande material som bara är tre atomer tjockt. Supraledande material kan leda ström helt utan energiförluster. Högtemperatursupraledning i kopparoxider upptäcktes för 30 år sedan men orsaken till deras höga övergångstemperatur är fortfarande en gåta. Uppsalaforskare har nu kommit närmare gåtans lösning med ett nyupptäckt material som är supraledande trots att det bara är tre atomer tjockt.

Natur & teknik
Läs mer

Många kräftor att fånga i Vättern

Fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli cirka trettio procent större i år. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, allt från romkornet och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vetesorterna som ska klara ett extremt klimat

Klimatförändringarna påverkar svensk livsmedelsproduktion i allt större utsträckning. Redan idag ser vi synliga effekter inom växtodling. Forskare på SLU arbetar med att ta fram nya vetesorter anpassade för ett extremt och omväxlande klimat.

Natur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet