Tema
Miljö & klimat

Miljö & klimat

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö & klimat” i kronologisk ordning.

Platsen avgör om kvävegödsel gör nytta eller skada

Kvävegödsling höjer skördarna och binder mer kol i marken. Men samtidigt bidrar den till övergödning och utsläpp av växthusgaser. En ny avhandling visar den optimala mängden kväve varierar beroende på var grödan odlas. Och det som är bäst för klimatet kanske inte bäst för Östersjön.

Miljö & klimat

Dags att sätta pris på naturens tjänster

Marknadens spelregler ger inte lantbrukare incitament att använda jordbruksmetoder som gynnar klimat och miljö på lång sikt. ”Ett allvarligt marknadsmisslyckande som kräver politiska åtgärder”, menar nationalekonomen Mark Brady vid SLU och Lunds universitet, som visar hur ekosystemtjänster kan ges ett ekonomiskt värde, för att få bättre skydd.

Miljö & klimatSamhälle & kultur

Designat bränsle kan ge renare bioenergi

Biomassa från skogsbruk kan bli effektiv bioenergi. Särskilt med så kallad bränsledesign, där sammansättningen förändras genom blandning av olika biomassor eller med tillsats av andra ämnen. Då kan förbränningen bli renare och ge mindre drift- och miljöproblem, visar forskning vid Umeå universitet.

Miljö & klimatNatur & teknik

Effektivt skärmljus utan sällsynta jordartsmetaller

Moderna smartphoneskärmar och nya effektiva organiska ljuskällor innehåller dyra och miljömässigt problematiska jordartsmetaller. För en hållbar framtid måste vi fokusera på miljövänligare material. Nu visar forskare vid Umeå och Kyusho universitet att sådana material är ett praktiskt alternativ för effektiva ljusemitterande elektrokemiska celler.

Miljö & klimatNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet