Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Allt mer järn i sjöarna gör vattnet brunt

Halten järn i sjöar ökar kraftigt på många håll i norra Europa, däribland Sverige. Det visar en studie från Lunds universitet som granskat 23 års data från tio länder. Höga järnhalter bidrar till att vattnet blir brunare, och dessutom binder järn miljögifter som bly och arsenik.

Miljö
Läs mer

Fjorton blåfenade tonfiskar märkta i svenska vatten

Det första tonfiskmärkningsprojektet i svenska och danska vatten är nu avslutat. Totalt har 18 blåfenade tonfiskar märkts i Kattegatt och Skagerrak – 14 av dem i Sverige. Tonfiskarna, som vägde mellan 130-250 kilo, bär nu på satellitsändare som under 12 månader kommer att samla in unik information om fiskarnas vandringar i Atlanten.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Hög risk för nya utbrott av kräftpest

Risken för ytterligare spridning av signalkräfta och nya utbrott av kräftpest i svenska flodkräftvatten är fortsatt mycket hög. Det visar en ny rapport från Lunds universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Den främsta orsaken är olaglig hantering.

Miljö
Läs mer

Nyupptäckta gener för antibiotikaresistens kan leda till nya mediciner

76 nya gener som ger antibiotikaresistens har upptäckts genom analys av stora mängder DNA-sekvenser från olika bakterier. Flera av dessa hittills okända resistensgener gör att bakterier kan stå emot även den mest kraftfulla antibiotikan, visar forskare vid Chalmers och Göteborgs universitet. Forskningen öppnar upp för insatser mot spridning av nya former av multiresistenta bakterier.

Hälsa & medicinMiljö
Läs mer

Jordbruksmarken bromsar den globala uppvärmningen

Markens förmåga att binda koldioxid kan vara mycket större än man tidigare trott, enligt ny forskning från bland annat Stockholms universitet och Stanford University. Forskarna menar att upptag i jordbruksmark, betesmark och skogsmark kan kompensera för ökade globala utsläpp från exempelvis tinande permafrost.

Miljö
Läs mer

Miljövänligare spånplattor med återvunnet trä

Spånplattor tillverkas av jungfrulig träråvara och bidrar till utsläpp av bland annat allergiframkallande ämnen. Men snart kan det finnas miljövänliga spånplattor där träavfall ersätter skogsråvaran och fossilfria bindemedel ersätter dagens syntetiska lim. Detta tack vare ett pågående projekt inom innovationsprogrammet RE:Source.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

De dolda framgångsfaktorerna för en god skörd

Hur lyckas man med odling av korn? Det har SLU-forskare undersökt med en metod som är vanlig inom samhällsvetenskap, men inte i jordbruksforskning. Bland en mängd faktorer som jämfördes samtidigt gick det att ringa in de odlingsåtgärder som haft störst betydelse, varav flertalet var kopplade till växtföljd, gödsling och återföring av växtrester.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet