Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Växterna påverkas av sin historia

Växterna vid en älvstrand växer strikt indelade i zoner. Växter anpassade till blöta förhållanden längst ner, de anpassade till torrare högre upp. Men vad händer om det blir torrare eller blötare? För 19 år sedan flyttade forskare flyttade om växterna på en strand vid Vindelälven – för att se vad styr växtsamhällen i en föränderlig värld.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Tio skäl att bevara gräsmarkerna

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Naturliga gräs- och betesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden. Men också för klimatet, jordbruket, vattnet i landskapet och inte minst för vår kultur, visar en kartläggning av ekosystemtjänster från gräsmarker i Nordeuropa och Sydafrika.

Miljö
Läs mer

Fler fjärilar där hagar omges av skog

För pollinerande fjärilar är det viktigare att ha nära till skog än till åkrar, enligt en studie som gjorts på 32 000 fjärilar av 77 olika arter. Resultaten i studien från SLU och Linköpings universitet ger ledtrådar till hur landskapet bör utformas om dagfjärilarna ska överleva.

Miljö
Läs mer

Vattenavvisande kemikalier i friluftskläder helt onödiga

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier (PFAS), för att stå emot vatten, men också olja och annat som gör fläckar. Men PFAS är en av vår tids värsta miljögifter. Och helt onödiga för tillverkarna eftersom de flesta som köper friluftskläder bara är ute efter vattenavvisande egenskaper, visar forskning.

MiljöSamhälle & kultur
Läs mer

Dofter visar fåglarna vägen till maten

Inte bara synen, utan även luktsinnet, vägleder fåglar som söker insekter och andra kryp att äta i odlingslandskap. Forskare från SLU visar i en studie att fåglar använder dofter som växter avger vid insektsangrepp när de letar efter en bra matplats.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Skridskois på sjön kan öka metanutsläppen

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Ett minskat snötäcke på frusna sjöar kan hämma de bakterier som bryter ned metan i vattnet, och därigenom öka nettoproduktionen av den kraftfulla växthusgasen. Det visar forskare vid SLU, som skottade en sjö i norra Jämtland i tron på det motsatta.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet