Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Sjögurkor städar i fiskodlingarna

Sjögurkor kan ta hand om överflödiga näringsämnen i vattnet, och testas nu som vattenrenare i fiskodlingar på västkusten. 
– Sjögurkor är intressanta som en del i cirkulärt vattenbruk, menar forskarna som också fått den röda signalgurkan att leka och lägga ägg i fångenskap.

Miljö
Läs mer

Små fiskar växer snabbare i uppvärmt vatten

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Liten – men inte stor fisk – växer allt snabbare i varmare vatten. Det visar data från den så kallade biotestsjön utanför Forsmarks kärnkraftverk, där utsläpp av kylvatten värmer upp havsmiljön.
– Sjön fungerar lite som en tidsmaskin där vi har kunnat studera tillväxt i en uppvärmd men i övrigt naturlig miljö över många generationer, säger Magnus Huss, forskare vid SLU.

Miljö
Läs mer

Fisk och säl magrar – djuren på havsbotten påverkar Östersjön

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Östersjöns främsta rovdjur högst upp i näringsväven blir allt magrare. En ny studie visar att den försämrade hälsan hos gråsäl och torsk hänger samman med förändringar hos de bottenlevande kräftdjuren ishavsgråsugga och vitmärla, som många fiskar äter. Bakom detta ligger klimatförändringar och övergödning.

Miljö
Läs mer

Hundratals växtarter har utrotats i modern tid

En ny kartläggning visar att nästan 600 växtarter dött ut under de senaste 250 åren. Forskare vid Kew Gardens i Storbritannien och Stockholms universitet har för första gången analyserat all information om växtutrotning från hela världen. Studien visar vilka växter som försvunnit och varifrån. Förhoppningen är att förhindra framtida utrotning.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet