Tema
Miljö & klimat

Miljö & klimat

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö & klimat” i kronologisk ordning.

nyhet

Klimattoppmötet i Glasgow – vad handlar det om?

Glasgow

Ambitionen efter Parisavtalet 2015 var att stanna den globala uppvärmningen vid 1,5 grader. Men ansatserna hittills pekar mot en tregradig uppvärmning till år 2100.
­– Det är jättetydligt att klimatlöftena inte räcker, säger Kimberly Nicholas, klimatforskare vid Lunds universitet.

Miljö & klimat
nyhet

Invasiv ullhandskrabba ökar i Vänern

Yrkesfiskare i Vänern har sett en ökning av den invasiva arten ullhandskrabba de senaste åren. Krabban förstör både fiskeredskap och fångst, och kan orsaka kräftpest. En fortsatt övervakning är viktigt för att den inte ska få fäste när klimatet blir varme, menar forskare vid Högskolan i Skövde.

Miljö & klimat
nyhet

RNA kan bekämpa potatisbladmögel

Genom att spruta ut RNA på bladen skulle man kunna bekämpa potatisbladmögel. Metoden släcker ner de gener hos skadegöraren som annars kan infektera växten. Metoden är effektiv, miljövänlig, GMO-fri och har potential att sänka kostnaden för lantbrukarna.

Miljö & klimatNatur & teknik
nyhet

Stora kolutsläpp från döda träd

DödStam av björk med stora svampar ligger på mossa i skog

Det finns enorma mängder kol lagrad i döda träd världen över. Nu har forskare för första gången beräknat hur mycket kol som släpps ut varje år när döda träd bryts ned av svampar och insekter.

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet