Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

Frakturer hos bensköra kan förebyggas

Benskörhet är ett lågprioriterat tillstånd som hamnat än mer i skuggan under pandemin, trots kunskaper om hur viktigt det är med frakturprevention. Genom att omorganisera sig i frakturkedjor kan man lokalisera patienter med hög risk, behandla med läkemedel mot benskörhet och på så sätt förebygga framtida frakturer. 

Hälsa & medicin

Konstgjort ben läker skelettskador

En kombination av benersättningsmedel och läkemedel kan återbilda ben, och läka allvarliga frakturer i lår eller underben. Metoden, som tagit fram av forskare i Lund och i tyska Dresden, är gjord på råttor men kan snart blir klinisk vardag, menar forskarna.

Hälsa & medicin

Proteinstudie ger mer kunskap om cellandning

Proteinernas uppgift i cellmembranet är att omvandla energi till en form som alla celler i kroppen kan använda och hos människor görs det genom cellandningen. Trots att processen är livsviktig vet man inte i detalj hur den fungerar. Genom att flytta ett av dessa proteiner till ett syntetiskt cellmembran har man lyckats ta reda på mer om hur proteinet ser ut och hur det arbetar. 

Hälsa & medicinNatur & teknik

Larynxmask komplement vid syrebrist hos nyfödda

Syrebrist vid födseln är en av de vanligaste dödsorsakerna bland nyfödda. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet utvärderat en metod för återupplivning som inte tidigare använts av barnmorskor. Studien som publiceras i New England Journal of Medicine visar att larynxmask är ett säkert och lättanvänt alternativ till andra metoder som kan lämpa sig särskilt väl i låginkomstländer.

Hälsa & medicin

Hur påverkar coronapandemin människor med diabetes?

– Personer med diabetes har pekats ut som en riskgrupp och många far illa av att tvingas till att isolera sig, säger Johan Jendle, forskare vid Örebro universitet.
Han leder en studie som ska ta reda på i vilken utsträckning personer med diabetes infekteras med covid-19, och hur livet påverkas för dem jämfört med andra.

Hälsa & medicin

Ny typ av immunterapi ett lagarbete mot cancer

Immunterapi mot cancer har gjort stora framsteg och för många patienter finns framgångsrika behandlingar som inte fanns för tio år sedan. Men befintlig immunterapi fungerar inte för alla typer av cancer. Karolinska Institutet har utvecklat en ny typ av immunterapi som kan ge effektivare cancerbehandling genom ett lagarbete mellan celler.

Hälsa & medicin

Näringsläckage i lungorna orsak bakom dödlig influensa

Det har länge varit oklart varför influensainfektioner leder till ökad risk för lunginflammation orsakad av bakterier. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet ha förklarat ett viktigt samband bakom så kallade superinfektioner som årligen skördar många liv runt om i världen. Något som också kan få betydelse för forskningen om covid-19.

Hälsa & medicin

Kbt via vårdguiden effektiv mot svår oro över covid-19

För vissa individer tar oron för covid-19 över vardagen, och kan få långsiktiga konsekvenser för hälsan. En grupp forskare vid Karolinska institutet har utvecklat ett digitalt kbt-program som tydligt minskar deltagarnas ohälsosamma oro. Självhjälpsprogrammet används under tre veckor utan någon kontakt med terapeut, och är nu tillgängligt för alla invånare i Region Stockholm via 1177 Vårdguiden.

Hälsa & medicin

Vi finns där du är @forskningsnyhet