Tema
Hälsa & medicin

Hälsa & medicin

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Hälsa & medicin” i kronologisk ordning.

tema

Vad säger drömmarna om oss?

Av vetenskapen länge ansett som oseriöst har drömtydning nu fått en andra chans. Forskare tror nämligen att våra drömmar bär på viktiga ledtrådar vad gäller vår psykiska och fysiska hälsa.

Hälsa & medicin
tema

”Beslutsfattare tolkar forskning om åldrande lite som det passar”

Många äldreforskare i Sverige anser att politikerna inte tar till sig hela bilden av forskningen kring äldrefrågor. Det gäller främst de problem som äldrevården står inför med ökande efterfrågan och minskande resurser.
– Det är svåra prioriteringar vi har att göra med, men givet det, så tar man bara till sig det som passar, säger till exempel Mats Thorslund, professor på Karolinska Institutet.

Hälsa & medicin
tema

Aktivitet är receptet för psykisk hälsa

Enligt forskning kan man från samhällets sida göra betydligt mer för att hjälpa människor med psykisk ohälsa. Många äldre upplever att en slags vishet kommer med åren och att förmågan att prioritera rätt blir bättre, men de flesta känner också av att åldrandet ger sämre minne och långsammare mentala processer. Många drabbas också av att inte må bra psykiskt.

Hälsa & medicinSamhälle & kultur
tema

Många äldre känner sig som en belastning för samhället

I internationella jämförelser rankas Sverige oftast som ett av de allra bästa länderna att åldras i, men svenskarnas förväntningar på ålderdomen är också stora och antalet satsade kronor per äldre individ minskar. Frågan är om välfärdssamhället klarar av att möta allt fler åldrande människors behov?

Hälsa & medicin
tema

Så har forskningsetiken vuxit fram

Black and white retro image Battle of Britain WW2 airplanes

Forskning och teknik har utvecklats enormt sedan 1900-talets början och forskningsetiken hakade på — med viss fördröjning. Ofta kom etiska restriktioner först när forskningen gått för långt. En stor del av dagens forskningsetik har sina rötter i det som hände under andra världskriget.

Hälsa & medicinNatur & teknik